Seminarium: Ungas berättelse från ett splittrat Libanon

20 november 2017

 

  • Samtal med Youth Advocacy Process (YAP) från Libanon

 

Libanon har en lång historia av oroligheter där inbördeskrig, politisk maktdelning mellan landets religiösa grupper och regionala maktkamper har format landets politik och landets möjligheter till utveckling. Upptrappning av konflikten mellan Iran och Saudiarabien bidrar till ett än mer komplicerat politiskt läge, då landet hamnar i skottgluggen för andras intressen. Landet har också påverkats av konflikten i Syrien dels genom att våldet tenderar att spilla över landsgränserna och genom att många flyr från Syrien till Libanon.

 

För landets unga har detta inneburit stora svårigheter att göra sina röster hörda och bedriva påverkansarbete. 2001 bildades Youth Advocacy Process (YAP) efter att man tröttnat på diskriminerande behandling från den libanesiska regeringen och idag 16 år senare samlar de upp ungdomsorganisationer från olika religiösa- och politiska grupperingar i Libanon.

 

YAP:s mål är att den libanesiska staten ska anta en ungdomspolitik som genomsyrar alla politikområdena och som tillgodoser alla ungas rättigheter. Oavsett ursprung och tillhörighet.

 

Hur påverkas Libanons unga och YAP av det rådande politiska läget? Är det fortfarande möjligt att bedriva påverkansarbete och lyfta ungdomsperspektivet i debatten när oron över andra konflikter i samhället växer sig större? Hur har Libanon påverkats av konflikten i Syrien och vad ser YAP för framtida utmaningar?

 

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås från 17.00. Seminariet börjar 17.30.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

 

Datum: 29/11

Plats: ABF-huset, Hedénsalen plan 4, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm.

Tid: 17.00-19.00.

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer (inte obligatoriskt)


Medlemsorganisation

Om annan organisation/företag/annat, vilken?


Ålder:

Ange eventuella kostbehov (maten på LSU:s arrangemang är vegetarisk enligt vår miljöpolicy):


Andra eventuella behov/hjälpmedel (t.ex. hörslinga, tolk, rum för bön/meditation/lugn, pauser mm):


Övrigt:


Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes