LSU | Stockholms asyl- och migrationsnätverk

Stockholms asyl- och migrationsnätverk

LSU startar nätverk för asyl- och migrationsfrågor för dig som arbetar med politik som rör asyl och migration eller verksamhet av och för nyanlända och asylsökande barn och unga. I nätverket kommer du få träffa andra som arbetar med liknande verksamhet, utbyta erfarenheter, hitta samarbeten och fördjupa dig inom olika teman som bestäms tillsammans i gruppen. Förutom detta nätverk i Stockholm finns även nätverk i Malmö, Göteborg och Umeå. Nätverken är öppna för anmälan under hela året, så fler deltagare kan tillkomma under tiden för nätverket. Nätverken träffas i respektive stad ungefär en gång per månad. Exakt tid, datum och aktiviteter bestämmer gruppen tillsammans.

 

Nätverken är en del av LSUs samordningsprojekt (asyl- och migrationsprojekt) med syfte att stärka, samordna och synliggöra ungdomsorganisationernas arbete med unga nyanlända och asylsökande och att stärka unga nyanlända och asylsökandes egen organisering. Under 2016 kommer LSU ordna flera aktiviteter med fokus på ungdomsorganisationer och flyktingmottagande genom projektet.

 

Nästa träff för asyl- och migrationsnätverket i Stockholm är onsdag den 14 december kl. 14.00-16.00 på LSUs kansli i IOGT-NTO- huset på Stora Essingen (Gammelgårdsvägen 38).
På träffen kommer representanter från Stockholm United som arbetar med papperslösa ungdomar för att prata om sitt arbete, papperslösa ungdomars situation och ge tips och råd för hur en organisation kan jobba med papperslösa. Stockholm United är en del av nätverket Ingen Människa är Illegal. Ni kan läsa mer om Stockholm United här.

 

Anmäl dig till nätverket nedan.

 

Ditt namn

Din e-post


Medlemsorganisation

Om annan organisation/företag/annat, vilken?


Ålder:

Könsidentitet:


Ange eventuella kostbehov:


Andra eventuella behov/hjälpmedel (t.ex. hörslinga, tolk, rum för bön/meditation/lugn, pauser mm):


Övrigt:


Beskriv kort ditt engagemang i asyl- och/eller migrationsfrågor.

Beskriv kort din organisations arbete i asyl- och/eller migrationsfrågor.

Vad vill du få ut av detta nätverk?


 

Kontakt

info@lsu.se

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes