LSU | Mål för Ung med Makt 2018

Mål för Ung med Makt 2018

Syfte  

Syftet med Ung med Makt är att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge dem verktyg för att kontinuerligt utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.  

Detta uppnås genom att deltagarna får: 

 • Teoretiska kunskaper om civilsamhället baserat på forskning. 
 • Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
 • Ett stärkt nätverk inom det civila samhället 
 • Stöd i sin ledarskapsutveckling från en personlig mentor   

 

Mål 

 

Träff 1 Skapa plattform 

Vi fokuserar på gruppen, nätverket och dig som individ. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • En förståelse för ideell sektor som del i samhället 
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet 
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär 

 

 

Träff 2 Individ 

Vi fokuserar på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målen med träffen är att du som deltagare får: 

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling 
 • Metoder för förändring och utveckling  
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen 
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter  

 

Träff 3 Organisation 

Vi fokuserar på organisationen och organisering. Målen med träffen är att du som deltagare får: 

 • Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade 
 • Metoder för mål- och resultatstyrning 
 • Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn 

 

 

Träff 4 Omvärld 

Vi fokuserar på omvärldsanalys. Målen med träffen är att du som deltagare får: 

 • En förståelse för omvärldsförändringar inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen 
 • En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik 
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys 

  

Träff 5 Avslutning 

Vi fokuserar på vad vi tar med oss från Ung med Makt 2018 och hur detta kan appliceras på den egna organisationen och det egna ledarskapet. Målen med träffen är att du som deltagare får: 

 • Reflektera kring vilka lärdomar ledarskapsprogrammet gett 
 • En förståelse för hur det egna ledarskapet har utvecklats. 
 • En förståelse för organisatorisk ledning och styrning i ideell sektor 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes