LSU | Ungas organisering

Ungas organisering

Personer står och debatterar i en panelUngdomsorganisationer i Sverige och världen ger unga människor möjlighet att engagera sig, organisera sig, utvecklas och ta ansvar. De visar på betydelsen av att människor går samman för handling. Ungdomsorganisationer spelar en viktig roll i att minska avstånden mellan där beslut om samhället fattas och där de genomförs, genom att vara delaktiga både när beslut tas och när de sätts i verket.

 

Engagemang i civila samhället får aldrig begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Då unga inte ännu är etablerade i samhället behöver de därför särskilt stöd för sin organisering. Det är därför av vikt att det finns särskilt finansieringsmöjligheter för ungdomsorganisationer i civila samhället. Detta gäller såväl nationellt som lokalt, där LSU nu fokuserar särskilt på det lokala stödet och villkoren för ungdomsorganisationer.

 

Att vara ung och engagerad är livsfarligt i de flesta delar av världen. Rätten att organisera sig är långt ifrån självklar. Ungdomsorganisationer och ungas engagemang är en viktig och ofta avgörande förändringskraft för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i ett samhälle.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes