LSU | Ungas politiska deltagande

Ungas politiska deltagande

Ungas delaktighet i de politiska processerna är central. Därför driver LSU påverkansarbete för att inkludera ett ungdomsperspektiv i politiken, i Sverige och världen, för att unga och ungdomsorganisationer ska få delaktighet och inflytande.

 

Ungdomsorganisationerna i Sverige och världen spelar en viktig roll för att unga människor ska finna konstruktiva vägar för att kanalisera sitt engagemang och utöva sina politiska rättigheter. Därför har LSU drivit ett politiskt påverkansarbete i över 60 år.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes