LSU | Ungdomspolitiskt nätverk i riksdagen

Ungdomspolitiskt nätverk i riksdagen

LSU samordnar ett ungdomspolitiskt nätverk i riksdagen. Nätverket träffas ett antal gånger per år för att fördjupa samtalet om viktiga samhällsfrågor ur ett ungdomsperspektiv och samlar ledamöter från samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna. Vid varje träff bjuds ungdomsorganisationer och andra relevanta aktörer in.

Träffarna syftar till att diskutera och fördjupa sig i aktuella politiska frågor ur ett ungdomsperspektiv. LSU tycker det är viktigt att riksdagen över partigränserna kan diskutera den politiska utvecklingen ur ett ungdomsperspektiv. För oavsett vad vi tycker i olika sakfrågor, delar vi en demokratisk grundsyn som innebär att alla grupper i samhället ska vara delaktiga i beslutsfattandet. Detta är också ett bra sätt att formalisera kontakter mellan ungdomsorganisationerna och riksdagens ledamöter.

Kontakt

Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes