Ungdomsrepresentant till Svenska Unescorådet

10 oktober 2017

LSU söker två ungdomsrepresentanter till Svenska Unescorådet. Uppdraget löper över fyra år och i det ingår även att representera Sverige i Unesco:s generalförsamling två gånger. Sista ansökningsdag är 23 oktober.

 

Unesco är ett FN-organ med syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur.Många av LSU:s medlemsorganisationer arbetar med frågor som ligger på Unescos bord. Det handlar om frågor som icke-formellt lärande, kommunikation, utbildning, kultur, inter-religiös dialog, hållbar utveckling och vetenskap.

 

Representantuppdraget gäller svenska Unescorådet som ansvarar för att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och sprida kunskap om Unesco i Sverige.Uppdraget löper över fyra år. Under perioden kommer det att utvecklas för att bättre kopplas till LSU:s övriga representanter.

 

LSU kommer att nominera två representanter till utbildningsdepartementet, som sedan väljer en av dem. För att kandidera till uppdraget, fyll i formuläret här senast den 23 oktober. För att kunna väljas måste du vara medlem i en av LSU:s medlemsorganisationer samt ha en referens från en person i ledande ställning i den organisationen.

 

Länk till annons:

https://jobb.lsu.se/jobs/58114-ungdomsrepresentant-till-svenska-unescoradet

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes