LSU | Ungdomsrörelsen i siffror

Ungdomsrörelsen i siffror

Ungdomsrörelsen i Sverige har sin grund i ett stort antal ungdomsorganisationer – platser där unga möts och förändrar och förbättrar sin egen vardag. I ungdomsorganisationerna ökar unga makten över sina egna liv och stärker samtidigt demokratin i hela landet. Ungdomsorganisationerna är en heterogen samling. Där organiserar sig unga kring sådant som partipolitik, intresse, religion, etnicitet och funktionalitet. Ungdomsorganisationerna är plattformar och mötesplatser av unga och för unga, en viktig del av samhället och av det civila samhället.

 

I rapporten ”Ungdomsrörelsen i siffror” beskriver LSU – Sveriges ungdomsorganisationer hur förutsättningarna för dessa organisationer ser ut, vilka de är och vad de gör. Genom rapporten vill vi synliggöra villkoren för ungas egen organisering och samtidigt dela med oss av statistik som beskriver verksamheternas omfattning och bredd.

 

Läs rapporten från 2015 här (pdf) >>

 

Kontakt
Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-602435

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes