LSU | Ansök till Ung Med Makt 2018

Ansök till Ung Med Makt 2018

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer


Medlemsorganisation

Om annan organisation, vilken?


Ålder:


Könsidentitet:


Ange eventuella kostbehov:


Andra eventuella behov/hjälpmedel (t.ex. hörslinga, tolk, rum för bön/meditation/lugn, pauser mm):


Om din roll


Din roll i organisationen


Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden?


Vad är dina förväntningar på Ung med Makt?


Vad ser du som den främsta långsiktiga utmaningen för
dig som ledare?


Vad ser du som den främsta långsiktiga utmaningen för din organisation?


Har du erfarenhet från annan ledarskapsutbildning eller motsvarande? Om ja, vilken och vem var arrangör?


Övrigt:


Mentorsskapet


Vilka förväntningar har du på din mentor? Vilken profil vill du att hen ska ha?

Om du fick önska, vilken stad vill du att din mentor bor i?


Vem ska betala fakturan?


Anmälan är bindande. Vid anmälan ska den betalande parten godkänt kostnaden.

Namn (för faktura):

Adress (för faktura):

Postadress (för faktura):

Fakturareferens (för faktura):


Utskick till dig:


Adress (för utskick till dig):

Postadress (för utskick till dig):


Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes