LSU | Hållbar organisering

Hållbar organisering

 

Bakgrund till utbildningsprogrammet

83 % av LSU medlemmar upplever en stressproblematik vilket är den högsta nivån sedan mätningen påbörjades 2014. En reaktion för att vända utvecklingen är bland annat bakgrunden till projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

 

Vi har lyssnat och sett våra medlemmars behov, vilket resulterat i det 1-åriga utbildningsprogrammet hållbar organisering. I samrådan med medlemmar, experter och forskare har vi anpassat och utvecklat metoder för att kunna göra en förflyttning mot mer hållbara organisationer i ungdomsrörelsen.

 

Vem kan gå?

Vi söker tio medlemsorganisationer som har viljan, tiden och modet att förflytta sig till en mer hållbar organisation. Varje organisation väljer i sin tur ut tre deltagare som under året kommer kompetensutvecklas för att sen vara kunskapsbärare i organisationen. Dessa tre deltar på samtliga utbildningsträffar, har kontakten med handledaren och ansvarar för att pröva metoderna internt.

 

Minst en förtroendevald och en kanslianställd från nationell förbundsnivå ska ingå bland de tre deltagarna. Vi är medvetna om organisationernas variation i uppbyggnad, vilket ger olika förutsättningar, därför väljer ni själv ut den tredje rollen.

 

Vi ser dock att minst en av deltagarna från organisationen har ett arbetsgivaransvar. Exempelvis kan det handla om verksamhetsledare, ordförande/vice, kanslichef, personalchef med mera.

 

 

Hur är programmet upplagt?

Programmet pågår (mars 2018-februari 2019) och består av fyra utbildningsträffar. Samtliga utbildningsträffar innehåller erfarenhetsutbyten, metodintroducering och metodtest, kunskapshöjning genom föreläsning av experter och forskare samt interaktiva diskussioner. Mellan träffarna ingår metodanvändning, med stöd och avstämningsmöten tillsammans med handledare. Programmet börjar och avslutas med en organisationskartläggning.

 

Handledare

Varje organisation tilldelas en extern handledare som har erfarenhet och kunskap i att driva förändringsarbeten inom områden som omfattas av organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi matchar handledare med organisationerna, där handledarna under hela programåret kommer ge stöd och vägledning i förändringsprocessen. I mars kommer handledaren ha ett första möte med deltagarna i organisationen, där ni tillsammans sätter ramarna för ert samarbete och era dialoger.

 

Är du eller vet du någon som är intresserad att delta i utbildningsprogrammet som handledare? Sök här!

 

Utbildningsträffarna

 Träff 1) Resurshantering. 2 dagar, 26-27 april

– Gruppdynamiska övningar

– Programmets upplägg och sätta upp mål utifrån kartläggningen

– Ökad kunskap om stress och stresshantering samt beteendeförändring på organisationsnivå

– Testa och reflektera kring metod för resurshantering

 

Träff 2) Förebyggande arbete och gränssättning. 1 dag, 30 augusti

Kombinationsträff med både deltagare från medlemsorganisationer och alla programmets handledare.

– Erfarenhetsutbyte

– Ökad kunskap om hantering av hot och trakasserier riktade mot organisationen utifrån

– Ökad kunskap om balanserat engagemang och arbete

– Testa och reflektera kring metod för gränssättning

 

Träff 3) Hållbart ledarskap och organisationskultur. 1 dag, 28 november

– Erfarenhetsutbyte

– Ökad kunskap om hållbart ledarskap och organisationskultur

– Testa och reflektera kring normbrytande samtalsmetodik

 

Träff 4) Långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete. 2 dagar, 24-25 januari (2019)

– Erfarenhetsutbyte hänt sen sist

– Reflektion kring lärdomar i programmet och utvecklingsarbetet i organisationen

– Ökad kunskap om långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete

– Testa och reflektera kring metod för långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 

  

Kostnadsfritt!

Utbildningsprogrammet är kostnadsfritt, som del av det Arvfondsfinansierade projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) som LSU bedriver. Kostnader för mat och boende under övernattningstillfällen samt material och resekostnader täcks in.

 

 

Uppskattad tid för deltagarnas insatser under året är:

– 6 utbildningsdagar totalt 48h under hela året.

– Avstämningar med handledare. Blandat både fysiska träffar och möjlighet till digitala avstämningar och/eller andra kontaktformer. Max 40h under hela året.

– Metodprövning mellan träffarna – varierande men i snitt ca 6h i månaden, och aktiva månader (uppehåll slutet juni-augusti). Ca 54h under hela året.

 

 

Ansökan och antagning

Ansök senast Fredag 9/2-2018 här. Vi genomför sedan eventuellt kompletterande telefonintervjuer. Antagningsbesked kommer kort efteråt.

 

 

Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta Erica Midfjäll på LSU via;

Mail: erica.midfjall@lsu.se

Tel nr: 0734 60 24 47

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes