LSU | Vår historia

Vår historia

*Historia Sveriges Ungdoms Landsråd (SUL)
*Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

 

1940-talet

1942 Sveriges Ungdomsberedskap bildas i folkförsörjningens tjänst med Sveriges prins och senare Gunnar Sträng som ordföranden.
1948 Sveriges Ungdomsberedskap har 48 medlemsorganisationer och fungerar framförallt som ett kontaktorgan mellan organisationer, myndigheter och företag. De säljer Kunganålen och gör insamlingar för Europas barn. De utser också den svenska delegationen till den internationella ungdomskonferensen i London (augusti).

1949 WAY (World Assembly of Youth) bildas som ett alternativ till samarbetsorganisationen WFDY (World Federation of Democratic Youth) som anses ha blivit alltför kommunistisk. Det är bara nationella samarbetsorganisationer som kan bli medlemmar i WAY.
1949 bildas Sveriges Ungdomorganisationers Landsråd (SUL) vid ett sammanträde med Centralrådet inom Sveriges Ungdomsberedskap den 8 juni på Nyloftet, Skansen i Stockholm. Vid mötet deltog representanter för en rad olika organisationer och de beslöt även om anslutning till den internationella samarbetsorganisationen WAY. Anslutningen till WAY gjorde att SSU inte gick med i SUL förrän 1958. SULs uppgift var att företräda organisationerna i det internationella ungdomsarbetet, i sk europeiska skoldagar och skolungdomsutbyte.

SUL arbetade också genom att väcka opinion i internationella frågor, framförallt mot apartheid i Sydafrika. Det var klart beslutat att SUL inte skulle arbeta med nationella frågor. Däremot arrangerades kurser och utbildningar, framförallt om utvecklingsländer, relationen mellan öst-väst och andra internationella frågor.

1950-talet

1950 Möjligheten att bli observatörsmedlem introduceras för organisationer som bedriver ungdomsfrämjande verksamhet. Åke Sundelin, Svenska Scoutunionen väljs till ordförande.
1951 SUL lämnar lokalerna på Eriksbergsgatan 13. Adressen blir ”Postbox 923”.

1954 Thore Petersson, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund väljs till ordförande.

1958 David Wirmark, Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU) väljs till ordförande.

1958 SUL flyttar från Bergsgatan till Sveavägen 98. SUL skickar tre observatörer, varav en är Hans Blix, till en konferens inom Atlantic Treaty Organisation. Diskussioner påbörjas om kontakt med ungdomsorganisationer i Sydafrika. Bo Petersson anställs som sekreterare.
1959 Verner Helte, Högerns Ungdomsförbund väljs till ordförande. Ola Ullsten, FPU väljs till styrelseledamot. Konferenserna ”Ungdom i Öst & Väst – är kontakter möjliga” samt ”Nationalism & Democracy in Asia and Africa”.

1960-talet

1960 Maj-Lis Lööw, SSU väljs till styrelsesuppleant. Gunnel Mellberg anställs som sekreterare.
1961 Kurt Kristiansson, SSU väljs till ordförande. David Wirmark blir generalsekreterare i WAY.
1962 Rune Lithbom anställs generalsekreterare. SUL har 60 medlemsorganisationer som representerar 1 miljon medlemmar. Svenska delegationen föreslår vid WAYs Rådsmöte i Köpenhan en världsomfattande protestaktion mot rasförtrycket i Sydafrika och delegationerna från 108 länder beslutar enhälligt om kampanjens genomförande. David Tarschys, FPU väljs till styrelseledamot.

1963 Den 1 mars inleder SUL kampanjen för en konsumentbojkott av sydafrikanska varor samt påverkansarbete för att förmå importörer, grossister och affärskedjor att inte köpa in sydafrikanska varor till Sverige. Parallellt med bojkotten görs informationsarbete och arrangeras insamlingar. SUL har nära samarbete med Svenska Sydafrika Kommittén (SSAK). Importen av syafrikansk frukt och vin sjunker med 50 procent under 1963.

1964 Sydafrikakampanjen fortsätter och den uppskattas ha nått ”praktiskt taget hela den svenska befolkningen”. Gösta Gunnarsson, CUF, väljs till ordförande. Kurser som t ex ”Sydafrika och framtiden” och ”Sverige och Europa” arrangeras liksom en delegationsresa till Sovjetunionen med bl a Daniel Tarschys som deltagare.
1965 Ann-Marie Sundbom anställs som generalsekreterare. Kommittén för Sovjetunionens Ungdomsorganisationer kommer till Sverige på svarsbesök. SUL har 53 medlems- och 6 observatörsorganisationer med tillsammans ca 1,4 miljoner medlemmar.

1966 Anders Björk, HUF (Högerns Ungdomsförbund) väljs till 1:a vice ordförande. 1967 Håkan Mankefors, FPU väljs till ordförande.
1967 Sven Torgny anställs som generalsekreterare. SUL tar emot 27 internationella besök. Bolennart Andersson anställs som generalsekreterare.
1968 Birger Hultman, HUF väljs till ordförande. Bengt Westerberg, FPU väljs till styrelseledamot. SULs relationen till WAY försämras både p g a en CIA skandal och att FNL samt den Kubanska Ungdomsrörelsen inte bjuds in till WAYs generalförsamling.
1969 Torbjörn Olsson, SSU väljs till ordförande.

1970-talet

1970 Pär Granstedt, CUF väljs till ordförande. Carl Bildt, MUF väljs till styrelseledamot. Agneta Wirrman anställs som generalsekreterare. Vid ett nordiskt kontaktmöte mellan AESI (Island), DUF (Danskt Ungdomsfällesråd), NIU (Norge), Statens Ungdomsråd (Finland) och SUL dras riktlinjerna upp för en nordisk skrift om ungdomsarbete kallad Outlook.

1971 SUL flyttar till Döbelnsgatan 35 nb. En miljögrupp bildas.
1972 Lennart Rohdin, FPU väljs till ordförande. SUL beskrivs som en serviceorganisation som förmedlar kontakter mellan svenska och internationella organisationer.
1973 Mats Odell, KDU väljs till styrelseledamot. Per-Uno Frank anställs som generalsekreterare.
1974 Thomas Thiel, MUF väljs till ordförande.
1975 Bosse Sundling, SSU väljs till ordförande. En stor del av verksamheten är ulandsseminarier i samarbete med Sida.

1976 Margareta Grape-Lantz anställs som generalsekreterare.
1977 Guy Ehrling, CUF väljs till ordförande. Göran Färm väljs till 1:a vice ordförande.
1978 Håkan Larsson och Robert Rydberg anställs som ”handläggande sekreterare” vilket motsvarar tjänsten generalsekreterare.
1979 Kjell Westerberg väljs till ordförande.

1980-talet

1980 Richard Appelbom ersätter Håkan Larsson som handläggande sekreterare tillsammans med Robert Rydberg.
1981 Anna Lindh, SSU väljs till ordförande.
1983 LSU bildas vid ett konstituerande möte den 20 oktober genom en sammanslagning av SUL och Föreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap (FNU). Det sker eftersom medlemmarna i de båda organisationerna i stort är lika samt att man inte vill dela på det nordiska och internationella arbetet. LSU blir samarbetsorganisation för svenska ungdomsorganisationer i nordiska och internationella frågor. Jan Björinge, CUF väljs till ordförande.

1984 Ann Linde och Elisabeth Dahlin anställs som handläggande sekreterare (gen.sek). LSU flyttar in hos Svenska Scoutförbundet på Igeldammsgatan 22
1985 Lars Granath, FPU väljs till ordförande. Beatrice Ask är MUFs ombud vid LSUs representantskap. Roger Hällhag representerar LSU som ungdomsdelegat vid FNs generalförsamling, året är utsett till FNs ungdomsår.
1986 Håkan Ekengren och Lars Henrik Andersson anställs som handläggande sekreterare.

1987 Kent Carlsson, SSU väljs till ordförande. Ann-Marie Stenström slutar som kanslist efter 23 år.
1988 Tomas Johansson anställs som handläggande sekreterare (generalsekreterare)
1989 Anders Jonsson, CUF väljs till ordförande.

1990-talet

1990 Birgitta Svensson anställs som generalsekreterare (tjänsten förändras från administrativ handläggande sekreterare till generalsekreterare).
1992 Den nationella enheten inom LSU bildas för att skapa ett samarbete mellan medlemsorganisationerna, påverka förutsättningarna för ungdomars föreningsliv samt sprida en positiv bild av ungdomsorganisationerna. Drivkraften bakom bildandet var hotet att barn- och ungdomsorganisationerna hotade att bilda en egen organisation för nationellt arbete.

1993 Carin Jämtin, SSU väljs till ordförande. Björn Mellstrand anställs som generalsekreterare. Den första ”Nationella Kommittén” väljs och den första nationella handläggartjänsten inrättas1. LSU flyttar till Kungsgatan 48, Hötorget.

1995 Johan Strid, Svenska Scoutförbundet väljs till ordförande. Projekten ”Jämställdhet” och ”Pluralism” startar. Det nyskapande projektet GDUL (Global Democratic Youth Leadership) startar och LSUs internationella arbete skiftar fokus från kontaktskapande och representation till demokratibistånd.
1996 Lotta Axelsson anställs som generalsekreterare. LSU flyttar till Kungsgatan 74LSU arrangerar en uppmärksammad konferens med palestinska, israeliska och svenska ungdomar i Stockholm.

1997 Malin Berggren, PeaceQuest väljs till ordförande. Ett samarbetsprojekt mellan 15 handikapporganisationer startar i LSU.
1998 Henrik Gustafsson anställs som generalsekreterare. LSU har bedrivit påtryckning för de 30 miljoner som under 3 år ska delas ut för att stödja utvecklingen av ungdomars egen organisering.
1999 Östersjöprojektet startar.

2000-talet

2000 Minna Nyman anställs som generalsekreterare. Sebastian Giwa, SVEA, Sveriges Elevråd väljs till ordförande.
2002 Åsa Bjering, Sveriges elevråd – SVEA samt PeaceQuest väljs till ordförande. Soledad Piñero-Alonzo anställs som generalsekreterare. LSU flyttar till Pustegränd 1-3 vid Slussen.
2003 Anders Hultman anställs som generalsekreterare. Mattias Schain anställs som generalsekreterare.
2005 Richard Bengtsson anställs som generalsekreterare.
2006 LSU flyttar till IOGT-NTO huset på Stora Essingen. Hanna Hallin från Röda Korsets Ungdomsförbund väljs till ordförande.

2010-talet

2010 Det nya årtiondet börjar med att Seher Yilmaz från Grön Ungdom tillträder som ny ordförande för LSU. I februari 2010 tar Moa Wallgård över som generalsekreterare för LSU.
2011 Felix König, RFSL Ungdom väljs till ordförande.
2013 Hannah Andrén anställs som generalsekreterare. Tre-åriga projektet ”DEMO” startar.
2014 Rebecka Prentell, Sverok väljs till ordförande. 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes