LSU | Vill du representera Sveriges unga i EU?

Vill du representera Sveriges unga i EU?

LSU söker två representanter att representera LSU och Sveriges ungdomar i Röstresan genom EU, den enda strukturerade processen i EU som ger unga möjlighet att påverka den EU-politik som påverkar oss. Uppdraget löper mellan den 1 juli 2017 och den 31 december 2018. Sista tid för ansökan och nominering är den 25 mars, kl. 21.00.

 

Detta innebär uppdraget som EU-representant

Att vara LSU:s EU-representant innebär att representera LSU och Sveriges unga på de plattformar där ungdomspolitiken i EU diskuteras. Det görs genom att leda Röstresan genom EU – den process som ger unga möjlighet att påverka den EU-politik som rör dem. EU-representanterna deltar i möten och konferenser såväl i Sverige som i andra europeiska länder (minst tre ungdomskonferenser i tre länder). De samordnar också Röstresans lokala ambassadörer och skriver rapporter som beskriver Sveriges ungas syn i aktuella politiska frågor. De har en mycket viktig roll och ges stort ansvar.

Uppdraget löper över 18 månader och innebär en unik möjlighet att få följa och påverka den ungdomspolitiska utvecklingen i EU under den tiden. EU-representanterna för en dialog med LSU:s medlemsorganisationer, genomför en konsultation mellan Sveriges unga och är en länk mellan ungdomspolitiken i EU och ungdomsorganisationer i Sverige. EU-representanterna ingår också i en arbetsgrupp som leds av LSU där enheten för ungdomspolitik på Utbildningsdepartementet samt Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och Sveriges Kommuner och Landsting deltar. I uppdraget ingår också att sprida information om Röstresan genom sociala medier, LSU repp-blogg och föreläsningar. Representanterna ska också rapportera om deras uppdrag till LSU.

Uppdraget är ideellt, men kostnader i samband med deltagande på konferenser, resor och möten bekostas av LSU och respektive EU-ordförandeland.

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som är mellan 18-25 år och är intresserad av ungdomspolitiska frågor, brinner för ungas engagemang och deltagande och som gillar att arbeta i politiska miljöer. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att arbeta med EU-politik, men givetvis vara intresserad av det europeiska samarbetet. Du bör vara engagerad i minst en av LSU:s medlemsorganisationer och kunna sprida vidare dina kunskaper och erfarenheter till din egen och andra ungdomsorganisationer. Det är bra om du har internationell erfarenhet, men det är inget krav. Du behöver dock kunna delta aktivt på engelska.

 

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU

Medlemsländerna i EU samarbetar inom det ungdomspolitiska området och sätter upp gemensamma mål inom bland annat utbildning, sysselsättning och entreprenörskap, hälsa och välmående, deltagande, ideellt engagemang och frivilligarbete, social delaktighet, unga och världen, kreativitet och kultur. Samarbetet sker utifrån en resolution från november 2009 (A renewed framework of European cooperation in the youth field 2010-2018) och sker i en dialog med unga och ungdomsorganisationer i EU, genom nationella konsultationer och möten mellan unga och beslutsfattare på EU-nivå. Det är inom detta samarbete du som EU-representant kommer vara aktiv. Läs gärna mer om det på www.lsu.se/maktenardin eller www.maktenardin.se.

 

Ansöknings- och nomineringsprocess

Alla som söker något av uppdragen ska vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer, en ansökan som kommer in utan en nominering kommer inte behandlas. En medlemsorganisation kan endast nominera en person. Ansökningsformuläret fyller du som sökande i själv och kompletterar med ett personligt brev, nomineringsformuläret ska fyllas i och skrivas under av nominerande organisation. Formulär för ansökan och nominering går att ladda ner här:

 

Ansökningsformulär hittar du här (worddokument) >>
Ansökningsformuläret som pdf >>

Nomineringsformuläret hittar du här (worddokument) >>
Nomineringsformuläret som pdf >>

 

Ansöknings- och nomineringshandlingar skickas till Maja Stojanovska (maja.stojanovska@lsu.se), via mail eller post, kontaktuppgifterna finns i båda formulären.

Dessa behöver vara LSU tillhanda senast den 25 mars kl. 21.00.

Intervjuer tar plats i april månad. Representanterna utses av LSU:s styrelse i maj månad. Överlämning och introduktion kommer att genomföras under juni månad, tillsammans med tidigare representanter.

 

För uppdraget krävs:

• Vara 18-25 under de 18-månader som uppdraget varar.
• Vara väl förankrad i och har bra kontaktnät i en eller flera av LSU:s medlemsorganisationer.
• Vara trygg i att använda engelska som arbetsspråk i tal och skrift.
• Ha jobbat med inflytandefrågor tidigare och ha en stark övertygelse i att unga gör skillnad.
• Kunna utforma och genomföra en väl planerad dialog (konsultation) med unga och deras organisationer om EU och ungdomspolitik.
• Kunna koordinera grupper och stötta de lokala ambassadörerna.
• Vilja ta egna initiativ, vara ansvarstagande och kunna jobba både i grupp och självständigt.
• Vilja ta kontakt och vara bra på att nätverka, skapa allianser och vårda relationer till viktiga aktörer.

 

EU-representanten får gärna:

• Ha tidigare erfarenhet av europeiskt eller internationellt samarbete i en av LSU:s medlemsorganisationer.
• Vara väl insatt i ungdomspolitik eller det, inför den kommande trion, utpekade fokusområdet.
• Ha kompetens och intresse att hålla workshops och skriva politiska texter och bloggs som del i uppdraget.

 

Kontakt

Maja Stojanovska (maja.stojanovska@lsu.se)

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes