LSU | Villkor lokalt

Villkor lokalt

LSU arbetar för att villkoren för ungdomsorganisationer ska vara goda, att ekonomiskt och annat stöd ska vara långsiktigt och inte inkräkta på organisationernas självständighet. Offentligt stöd till ungas organisering är avgörande för starka och aktiva ungdomsorganisationer. Lokalt stöd och hur lokala villkor ser ut är minst lika viktigt som ett nationellt stöd.

 

Under hösten 2011 inledde LSU arbete med projektet Villkor lokalt. Projektet syftar till att stärka villkoren för ungas organisering på lokal nivå. LSU har länge arbetat med starka villkoren för ungas organisering på nationell nivå, och även internationellt, men när det gäller kommun- och landstingsnivå har vi tidigare inte arbetat så aktivt. Det har länge funnits en efterfrågan efter ett samlat arbete inom detta område, inte minst från våra medlemsorganisationer. Vi är därför väldigt glada att vi startat projektet Villkor lokalt som vi avser fortsätta och fördjupa de kommande åren.

 

Med vilket syfte?

Projektet började med att vi genomförde en studie i samarbete med Ersta Sköndal Högskola och Sveriges Kommuner och Landsting och med stöd från Ungdomsstyrelsen, för att kartlägga villkoren för ungas organisering på kommun- och landstingsnivå. Syftet med studien var att verka för att stärka ungdomars möjligheter att organisera sig. För att göra det behövde vi börja med att kartlägga stödet till ungas organisering på lokal nivå, eftersom det saknades samlad kunskap om detta. Kartläggningen genomfördes genom en enkätstudie där en enkät skickade till samtliga kommuner och landsting i Sverige. Resultatet av studien presenteras i rapporten ”Med vilket syfte? – En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering”

 

Fördjupning och processledning

Under hösten 2012 fortsatte vi kunskapsinhämtningen med fokus på att fördjupa oss i villkoren för ungdomsorganisationer på lokal nivå. Det gjorde vi genom samarbeten med ett antal regioner i landet där vi genomförde workshops för att få svar på de frågor som kvarstod efter enkätstudien från 2011. Utifrån den kunskap som samlats in i projektet har vi utvecklat en processledning för de kommuner, regioner eller landsting som vill utveckla sitt stöd till ungas organisering. Projektet har också haft en referensgruppen knuten till sig. Referensgruppen har bestått av unga personer som är aktiva i våra medlemsorganisationer och har olika erfarenheter av de frågor som projektet lyfter.

Hösten 2013 inleddes sista året av Villkor lokalt som projekt, men LSU kommer att fortsätta att bevaka och arbete med villkoren för ungas organisering även efter projekttidens slut. Under detta avslutande år kommer vi att testa den processledning som vi tagit fram för att utveckla den ytterligare.

 

Regioners och landstings stöd till ungas organisering

Utifrån projektet Villkor lokalt har LSU även gjort en sammanställning av det stöd regioner och landsting ger till ungas organisering under.  Syftet med sammanställningen är att visa hur villkoren för ungas organisering ser ut på regional nivå. Dels för att belysa förutsättningarna för ungas organisering, men framför allt för att kunna vara ett stöd för de organisationer som vill söka stöd. Sammanställningen finns här.

 

Vill du veta mer om lokala villkor för ungas organisering eller är du intresserad av vår processledning är du välkommen att höra av dig till oss. Vi föreläser gärna eller håller processer hos er, men vi kan också ge informaion och tips via mail och telefon.

 

Kontakt

Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes