LSU är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar över 80 barn- och ungdomsorganisationer

Politik

LSU jobbar för en demokratisk värld där barn och ungas röster hörs och tas på allvar

Verksamhet

Läs mer om LSU:s pågående projekt och verksamhetsområden!

Medlemsstöd

Som engagerad i en av våra medlemsorganisationer får du stöd och resurser

Aktuellt

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Den 6 och 7 augusti bjuder LSU in alla medlemsorganisationer till digital medlemskonsultation om idéprogram, verksamhetsplan, medlemsavgift, budgetdirektiv och stadgar!

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Den 6 och 7 augusti bjuder LSU in alla medlemsorganisationer till digital medlemskonsultation om idéprogram, verksamhetsplan, medlemsavgift, budgetdirektiv och stadgar!

LSU samlar ungdomsrörelsen

Över 80 barn- och ungdomsorganisationer är medlemmar hos LSU. Tillsammans utgör vi en ungdomsrörelse med över 600 000 barn och unga!

Bli medlem i LSU!

Vårt uppdrag är att skapa en stark, motståndskraftig och hållbar ungdomsrörelse

Lär dig något nytt!

LSU utför utbildningar för medlemsorganisationer inom en bredd av ämnen, bland annat styrelsearbete, hållbart engagemang, ledarskap och antirasism. 

Gå med i ett nätverk!

Att utbyta erfarenheter är ovärderligt för att skapa reflektion i vardagen och få testa idéer. LSU:s nätverk har olika målgrupper och former för sina träffar.

Lyssna på LSU podcast!

Följ med in i ungdomsrörelsen! I LSU:s podcast lär du dig mer om barn och ungas organisering, makt och representation