LSU firar 75 år

LSU är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar över 80 barn- och ungdomsorganisationer

Politik

LSU jobbar för en värld där barn och ungas röster hörs och tas på allvar

Verksamhet

Läs mer om LSU:s pågående projekt och verksamhetsområden

Medlemsstöd

Vi stärker, samordnar och synliggör barn- och ungdomsorganisationer

Aktuellt

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Den 6 och 7 augusti bjuder LSU in alla medlemsorganisationer till digital medlemskonsultation om idéprogram, verksamhetsplan, medlemsavgift, budgetdirektiv och stadgar!

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Tyck till inför LSU:s årsmöte!

Den 6 och 7 augusti bjuder LSU in alla medlemsorganisationer till digital medlemskonsultation om idéprogram, verksamhetsplan, medlemsavgift, budgetdirektiv och stadgar!

Mer om LSU

LSU samlar ungdomsrörelsen

Över 80 barn- och ungdomsorganisationer är medlemmar hos LSU. Tillsammans utgör vi en ungdomsrörelse med över 600 000 barn och unga!

Experter på ungdomsrörelsen

LSU kartlägger ungdomsrörelsens förutsättningar. Vi är experter på ungas engagemang, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar.

Internationella ungdomsrepresentanter

LSU arbetar för ungas inflytande i Sverige och världen. Vi utser unga representanter till politiska möten i Norden, EU och FN.

LSU:s uppdrag är att skapa en stark, motståndskraftig och hållbar ungdomsrörelse 

Noura Berrouba är LSU:s ordförande

“Att företräda barn och ungas intressen är det finaste förtroendet jag kan tänka mig”

Bli en del av LSU

LSU samlar organisationer från hela spektrat av det unga civilsamhället. Hos oss är det barn- och ungdomsorganisationer som är medlemmar och inte personer. Medlemmar får stöd och resurser.

Basaren

Kolla in vår kunskapsbank!