1. Home
  2. Nyhet
  3. Tre budskap från UNESCO

Hej!

Just nu befinner jag mig på Unesco:s 40:e Generalkonferens i Paris, men det här äventyret började egentligen för två år sedan. Jag var aktiv inom IFMSA-Sweden och sökte LSU:s representantskap till Svenska Unescorådet och UNESCO. Jag kan inte nog rekommendera det!

Mitt internationella uppdrag började först i början på september i år, med ett 3 dagars nordiskt Unescomöte i Kristianstad. Där fick jag chansen att bättre förstå de internationella strukturerna i en FN-organisation och att nätverka med de andra nordiska ungdomsrepresentanterna till UNESCO.

Nu tillbaka till mötet i Paris! Generalkonferensen öppnades av FN:s generalsekreterare António Guterres och Unesco:s generaldirektör Audrey Azoulay. Sedan debatterades klimat, utbildning och teknologier, i en högnivåpanel med stats- och regeringschefer samt ungdomsrepresentanter. 

Jag tar särskilt med mig tre budskap:
? Klimat: El Salvadors vicepresident lyfte att unga har en förmåga att se på klimatfrågan utan ideologi, till skillnad från många vuxna. Han syftade på att klimatkrisen är ett problem med en humanistisk lösning snarare än ideologisk och framhöll att fler vuxna behöver inspireras av unga.
? Utbildning: premiärministern från Armenien menade att det inte finns några samhällsproblem som kan lösas utan utbildning, att utbildning är en del av lösningen på alla samhällsproblem.
? Teknologi: en ung aktivist från Armenien problematiserade hur nya teknologier implementeras i samhället. Först kommer en ny teknologi, sedan auktoriseras den. Det borde egentligen vara tvärtom.

 

De två första dagarna i Paris kantades av förberedelser inför utbildningskommissionen. Vi hade ett nordiskt förmöte, utbildningsministrarna deltog i bilaterala möten och högnivådebatter. I nästa blogginlägg tänkte jag berätta om utbildningskommissionen och vilka frågor som behandlades där. Stay tuned!

Er UNESCOrepp,

Julia Bielik

Julia Bielik

Sveriges ungdomsrepresentant till UNESCO

Kategorier

Arkiv