Agenda 2030

Här kan du läsa mer om LSU:s arbete i FN

Vi vet att barn och ungas engagemang för hållbarhetsfrågor är stort och LSU arbetar för att stärka ungdomsrörelsen roll och inflytande i processer som relaterar till Agenda 2030, både nationellt och internationellt. I december år 2015 antog FNs medlemsstater en ny hållbarhetsagenda, Agenda 2030. Den nya globala hållbarhetsagendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som utgår ifrån tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

LSU arbetar med de globala hållberhetsmålen på flera olika sätt, utöver ungdomsrepresentanternas arbete, främst i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. LSU arbetar även med Agenda 2030 genom deltagande i nationella och internationella processer, samt nätverk som berör Agenda 2030. Under hösten 2016 släppte LSU rapporten “Ungas engagemang för en hållbar värld” 

LSU bedriver även informationsspridande och kapacitetsförstärkande verksamhet gentemot våra medlemsorganisationer och allmänheten genom seminarieverksamhet och digital informationsspridning. Verksamheten sker inom ramen för projektet Ung i Utveckling (UiU), som är ett Forum Syd finansierat informations-och kommunikationsprojekt. Inom ramen för UiU bedriver vi även workshopar på temat Agenda 2030, som syftar till att kapacitetsstarka våra medlemsorganisationers arbete med de globala målen. LSU samordnar även ett internationellt nätverk, där Agenda 2030 är ett återkommande tema.  

Media

Ungas engagemang
för en hållbar värld

Läs rapporten om hur ungas deltagande
och delaktighet är avgörande för
Agenda 2030:s framgång.

Läs rapporten online här

Hamza Ibrahim talar i FN:s Generalförsamling

LSU:s nuvarande FN- representant Hamza Ibrahim håller tal i Generalförsamlingens tredje utskott.

Podcasten UngAgenda

UngAgenda- podden startades våren 2018 av LSU:s två praktikanter Märta Johansson och Sofia Emanuel Persson. Säsong 2 spelades in hösten 2019 och leds av Joakim Lindgren. Lyssna och lär dig.

Feben Hadgu

Projektledare FN och Norden, LSU