1. Hem
  2. Nyhet
  3. ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i FN. Workshoppen leds av Daniel Samuelsson, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling och Yasmine Djelloul, representant till FN:s Generalförsamling.

Under workshoppen diskuterar vi fyra olika teman med koppling till Agenda 2030. Upplägget kommer vara roterande och de fyra teman är: Utbildning, Fredlig och inkluderande samhälle, Ojämlikhet samt Klimat och biologisk mångfald.

Workshoppen riktar sig till dig som är förtroendevald eller engagerad medlem inom det unga civilsamhället. Workshoppen kommer hållas digitalt tisdag 11 maj kl 16.00-18.30.

Mer information kommer vid anmälan.

Sista anmälningsdag är måndag 5 maj.

Anmälan

Kontakt

Feben Hadgu

feben.hadgu@lsu.se

Liknande nyheter