1. Home
  2. Årsmöte

Årsmötet 2023 blir den 25-26 november!

Årsmötet är LSU:s högsta beslutande organ och i år kommer vi att behandla motioner och propositioner samt välja valberedning och verksamhetsrevisorer.
Vart årsmötet äger rum och mera information kommer så småningom. 

Årsmötet har tidigare hetat Representantskapsmötet men bytte under årsmötet 2021 namn. Därför ber vi er som varit med förut att notera att mailadresser och hemsidor också bytt namn.

Årsmötet hålls helgen den 25–26 november i “plats kommer” och anmälan är öppnar från i juni. Vi ser mycket fram emot att igen kunna samlas för ett fysiskt årsmöte och hoppas att så många av er som möjligt kan delta! 

En hälsning från valberedningen

Vi i valberedningen är i full gång med vårt arbete och oerhört hedrade över att vi fått ett så fint uppdrag som det innebär att bereda denna process. 

För att strukturera och organisera vårt arbete samt skapa en transparens gentemot er medlemsorganisationer har vi beslutat om en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs vårt stadgeenliga uppdrag, kandidaturprocessen och riktlinjer för vårt interna arbete. Klicka här för att läsa mer om det.

Ett första steg i processen är att samla in input ifrån er medlemsorganisationer genom en medlemsundersökning. Medlemsundersökningen hittar ni här! 
Sista svarsdatum är den 1:e april.

Två saker som kan låta självklart men som vi gör som medskick, ett svar per organisation och säkerställ i så god utsträckning som möjligt att ert svar är förankrat internt hos er.

Har ni några frågor eller inspel på vårt arbete är ni varmt välkomna att höra av er till oss på valberedning@lsu.se

Med vänliga hälsningar,
LSU:s valberedning

Årets tema: Fredsbyggare

Under årets möte kommer vi att lyfta upp och synliggöra ungdomsrörelsens roll som fredsbyggare. Detta känns synnerligen relevant med säkerhetsläget i Europa och i världen. LSU är övertygade om att unga människor som samlas och organiserar sig med demokratiska verktyg och metoder är ett av de bästa sätten att skapa långsiktig fred och bidra till ett hållbart och fredligt samhälle. När unga människor känner makt över sina liv och samhällsutvecklingen växer de fredliga metoderna och vi kan vidga utrymmet där alla människor ryms för en hållbar och gemensam utveckling. Därför vill vi rikta ljuset på ungdomsrörelsens erfarenheter av fredsbyggande och samverkan för att synliggöra ungas roll för en aktiv och positiv fred.

Handlingar till årsmötet 2022 (.pdf)

Klicka på länkarna nedan för att öppna pdfn i en ny flik. Längst ner kommer det också finnas en länk för att ladda ner samtliga handlingar som en enda .zip-fil.

Kallelse till LSU:s Årsmöte 2022

Samtliga handlingar + bilagor 

Handlingar till årsmötet 2022 (.docx)

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner word-dokumentet. Längst ner kommer det också finnas en länk för att ladda ner samtliga handlingar som en enda .zip-fil.

Kallelse till LSU:s årsmöte 2022

Samtliga handlingar

Information om årsmötet

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt. Därutöver kan organisationen skicka en övrig representant. Ombudet ska delta under hela årsmötet. Anmälan görs genom formuläret längre ner på denna sidan. För att kunna rösta på årsmötet behöver organisationen ha betalat sin medlemsavgift. Fakturor för medlemsavgift skickas efter sommaren. Om du har frågor kring anmälan får du gärna kontakta arsmote@lsu.se.  

Kostnad 

Ombud på LSU:s årsmöten betalar ingen deltagaravgift för årsmötet, däremot fakturerar LSU självkostnadspris för övriga deltagare. Ledsagare innebär inga merkostnader för ombud, utan de deltar också kostnadsfritt. Medlemsorganisationen står för resa och eventuellt boende vid årsmötet. Eftersom årsmötet i år hålls i Örebro, första gången utanför Stockholm, undersöker LSU möjligheterna att subventionera fler delar av kostnaderna för mötet. Om detta är avgörande för er organisations möjlighet att delta i mötet ber vi er kontakta kansliet för vidare detaljer.  

Handlingar 

Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud och representanter samt läggs upp löpande på www.lsu.se/arsmote.  

Motioner 

Vad vill ni förändra och utveckla i LSU? Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Organisationen är i ständig utveckling, och denna idéutveckling utgår från medlemmarnas behov. Det starkaste verktyget att påverka och forma LSU är att skriva och rösta igenom motioner på årsmötet. Vi hoppas i år få flera motioner från medlemmar. Motioner skickas till motioner@lsu.se, senast fredagen den 14 oktober.

Anmäl dig till årsmötet

Anmälan till Årsmötet 2023 öppnar i juni! Sista dag att skicka in anmälan till årsmötet brukar vara i oktober. Om du har frågor kring anmälan är du välkommen att kontakta arsmote@lsu.se