En hälsning från Svenskt Föreningsliv

En hälsning från Svenskt Föreningsliv

Kan du föreställa dig ett Sverige utan föreningsliv? Vi skriver tillsammans med tolv andra folkrörelser om vad föreningslivet bidrar med och vad vi behöver för att skapa ett fritt och starkt civilsamhälle. Boken skickas till alla folkvalda politiker i Sveriges...
Avsiktsförklaring Agenda 2030

Avsiktsförklaring Agenda 2030

LSU har tillsammans med Forum och CONCORD Sverige tagit fram en avsiktsförklaring för Agenda 2030. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett...