On Shrinking Space in Belarus

On Shrinking Space in Belarus

On shrinking space in Belarus The civic space for Belarusian civil society organizations and activists is shrinking by the day through various measures taken by the government. On 21 October, ten members of the European Youth Parliament, a non-profit and non-partisan...
Utbildning i självledarskap och personlig utveckling

Utbildning i självledarskap och personlig utveckling

Vill du gå en kompetenshöjande kurs där du får träna dig i komplext tänkande, hantera skillnader och motsättningar, problemlösning och andra användbara förmågor? Under hösten kommer Fryshuset i samarbete med LSU att anordna utbildningsprogrammet IC Sverige för unga...
Workshop om ungas samhällsengagemang

Workshop om ungas samhällsengagemang

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och LSU bjuder in till en workshop om hur ungasmöjligheter till samhällsengagemang kan stärkas. MUCF har i uppdrag att årligen följa upp ungdomspolitiken. Uppföljningen görs bland annat i form av rapportserien...
Ny kartläggning av hat och hot

Ny kartläggning av hat och hot

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av hat, hot och trakasserier mot civilsamhället. Syftet är att synliggöra utsattheten och ta fram statistik som underlag för eventuella framtida insatser. Kartläggningen är efterlängtad...