De representerar Sveriges unga i FN 2021

De representerar Sveriges unga i FN 2021

LSU har utsett Daniel Samuelsson och Yasmine Djelloul att representera Sveriges unga i FN 2021. De kommer bland annat att delta i regeringsdelegationerna till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli och till tredje utskottet i FN:s generalförsamling i...
Ungdomsrörelsen i siffror 2020

Ungdomsrörelsen i siffror 2020

Nu släpper vi Ungdomsrörelsen i siffror 2020!  Rapporten ger dig en nulägesanalys av det unga civilsamhällets arbete, utmaningar och möjligheter. Årets upplaga fokuserar särskilt på aspekter av det krympande demokratiska utrymmet och djupdyker i fyra problemområden...