EU:s Ungdomskonferens 2023!

EU:s Ungdomskonferens 2023!

20-22 mars ägde EU:s ungdomskonferens rum i Växjö och fem rekommendationer till EU:s ministerråd formulerades. EU:s ungdomskonferens är en del av EU:s ungdomsdialog som LSU ansvarar för att genomföra i Sverige. Varje cykel inom ungdomsdialogen pågår under 18 månader...
URIS 2022

URIS 2022

Nu är vår årliga medlemsrapport Ungdomsrörelsen i siffror 2022 ute! Med ungdomsrörelsen i siffror kartlägger LSU varje år ungdomsrörelsens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. I årets rapport är pandemin fortsatt central, med särskilt fokus på hur dess...