En era är slut!

En era är slut!

LSU:s infokom-projekt Ung i Utveckling, UiU går i graven. Detta som följd av regeringens nya biståndspolitik där stödet till infokom-projekt plockas bort. UiU har varit ett långtgående projekt inom LSU:s verksamhet som möjliggjort flera spännande aktiviteter för att...