Raise your Voice for the SDGs

Raise your Voice for the SDGs

Between 6-15 July 2021, Sweden is expected to present its voluntary national reviews of work on Agenda 2030 (VNR) at the HLPF (High Level Meeting) for the second time. The HLPF is the UN’s annual follow-up meeting on Agenda 2030 and sustainable development goals...
ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i FN. Workshoppen leds av Daniel Samuelsson, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling och Yasmine Djelloul, representant till FN:s Generalförsamling. Under workshoppen...