Ungas framtid i EU

Ungas framtid i EU

NU LANSERAS RESULTATET AV 2017-2018 ÅRS RÖSTRESA! EU:s strukturerade dialog mellan unga och beslutsfattare genomförs för att unga ska komma till tals i frågor som rör dem. I Sverige går processen under namnet Röstresan. Under 18 månader har LSU:s ungdomsrepresentanter...