Påverka framgångsrikt!

Påverka framgångsrikt!

LSU anordnar workshops och föreläsningar för våra medlemsorganisationers generalsekreterare, kanslichefer och andra som är direkt anställda under styrelsen. Dessa träffar kallas för GS-träffar. Läs mer om GS-träffarna här!   GS-träff: Så påverkar du...
Gå med i CivSam-rådet!

Gå med i CivSam-rådet!

Engagera dig i CivSam-rådet   Inom ramen för LSU:s nya strategi med tonvikt på ett LSU som fungerar som den gemensamma plattformen för ungdomsrörelsen sjösätter vi vårt nya format: rådsgrupper. Först ut är det civilsamhällespolitiska rådet. I ett snabbt...
Inbjudan: GS-träff om LAS!

Inbjudan: GS-träff om LAS!

Du jobbar som Kanslichef, Föreningssekreterare, Generalsekreterare eller liknande i en av LSU:s medlemsorganisationer. Därför vill LSU bjuda in dig till terminens första GS-träff torsdag den 1:a december mellan 08.00-09.00 där du får möta andra i liknande roll, lära...