Höj rösten för hållbar utveckling

Höj rösten för hållbar utveckling

I år ska Sverige göra sin andra frivilliga rapportering (VNR) kring Agenda 2030 och de globala målen till FN:s politiska högnivåforum (HLPF). Inför denna rapportering samarbetar LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Svenska FN-förbundet och Utrikesdepartementet...
De representerar Sveriges unga i FN 2021

De representerar Sveriges unga i FN 2021

LSU har utsett Daniel Samuelsson och Yasmine Djelloul att representera Sveriges unga i FN 2021. De kommer bland annat att delta i regeringsdelegationerna till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli och till tredje utskottet i FN:s generalförsamling i...