En era är slut!

En era är slut!

LSU:s infokom-projekt Ung i Utveckling, UiU går i graven. Detta som följd av regeringens nya biståndspolitik där stödet till infokom-projekt plockas bort. UiU har varit ett långtgående projekt inom LSU:s verksamhet som möjliggjort flera spännande aktiviteter för att...
Maktfrukost med Anna Stenvinkel

Maktfrukost med Anna Stenvinkel

Konceptet “Maktfrukost” är en digital träff som skapar möjlighet för politiker och unga i civilsamhället att mötas för att prata och dela erfarenheter kring olika ämnen. Det kommer vara fyra maktfrukostar i en serie om “Vad händer efter valet: det politiska...