ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i FN. Workshoppen leds av Daniel Samuelsson, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling och Yasmine Djelloul, representant till FN:s Generalförsamling. Under workshoppen...
Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice Bergholtz, 27 år bosatt i Stockholm, har valts att få representera Europas samlade ungdomsrörelse i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor under ytterligare en mandatperiod.  Europarådet har 47 medlemsstater och har sedan 1949 arbetat med demokrati och...