ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i FN. Workshoppen leds av Daniel Samuelsson, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling och Yasmine Djelloul, representant till FN:s Generalförsamling. Under workshoppen...
Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice Bergholtz, 27 år bosatt i Stockholm, har valts att få representera Europas samlade ungdomsrörelse i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor under ytterligare en mandatperiod.  Europarådet har 47 medlemsstater och har sedan 1949 arbetat med demokrati och...
Alice ställer upp för omval!

Alice ställer upp för omval!

Vår representant Alice Bergholtz har sedan januari 2020 suttit som representant i Advisory Council on Youth (AC) i Europarådet, den europeiska institutionen för demokrati och mänskliga rättigheter. Alice har tagit en aktiv roll i kommitténs arbete och är även invald i...