Träffa Sveriges nya ungdomsrepresentanter i FN!

Träffa Sveriges nya ungdomsrepresentanter i FN!

Säg hej till Sveriges nya ungdomsrepresentanter i FN 2023-2024! Vi presenterar Oskar Siri, representant för mänskliga rättigheter i FN:s generalförsamling och Bitanya Kassaye, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling.  Hej Oskar Siri! Hur känns det...