ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i FN. Workshoppen leds av Daniel Samuelsson, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling och Yasmine Djelloul, representant till FN:s Generalförsamling. Under workshoppen...