Nätverk

Att träffas och utbyta erfarenheter är ovärderligt för att skapa reflektion i vardagen och få testa sina idéer med andra i samma situation. Ofta leder dessa möten till både nya insikter och samarbeten. LSU:s nätverk har olika målgrupper och former för sina träffar och utvecklas kontinuerligt. Läs mer om våra befintliga nätverk och tipsa oss gärna om du saknar ett nätverk i din vardag! 

Frukosthänget för dig som är högsta tjänsteperson

Rollen som högsta tjänsteperson ser olika ut beroende på i vilken organisation du hör hemma, men många utmaningar är gemensamma. LSU identifierar varje år sådana gemensamma utmaningar och bjuder in våra medlemmars generalsekreterare och kanslichefer att under några timmar fördjupa sig i ämnet. Varje träff inleds med ett föreläsningsinslag och följs av diskussioner om tillämpningar och erfarenheter. Under hösten 2018 planerar vi att bjuda in till 2 träffar, håll utkik här efter mer information.

Har du tankar kring vad du skulle vilja få tillfälle att fördjupa dig i det närmaste halvåret? Hör i så fall gärna av dig till Ellinor

Kontakt:
ellinor.aaby.olsson@lsu.se

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare

Ordförandenätverk

LSU:s ordförandenätverk skapar tid och utrymme för att tillsammans växa genom att dela erfarenheter och perspektiv. I LSU:s ordförandenätverk värderas den gemensamma reflektionen och diskussionen högt samtidigt som det skapas utrymme för tematisk kompetensutveckling.

Även om ungdomsorganisationerna skiljer sig åt på många sätt så möter många ordföranden liknande utmaningar i att leda en styrelse, representera organisationen och att få dess olika delar och engagerade medlemmar att samarbeta väl. I nätverket kan du lyfta både dina vardagsutmaningar och de större frågor du går och grubblar på.

Nätverket startar varje hösttermin och pågår under ett år. Det går självklart att delta flera år i rad. Under året utgör nätverket en sluten grupp och allt som sägs i nätverket stannar där.  

Under hösten 2018 kommer nätverket att starta först i oktober då vi vet att många organisationer har fullt upp inför valet. Information om höstens ordförandenätverk och anmälan finner du genom länken nedan. 

Vill du också satsa på din ledarskapsutveckling i utbildningsform under ett år ska du kolla in Ung Med Makt.

Kontakt:
ellinor.aaby.olsson@lsu.se

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare

Asylnätverket

Under hösten 2018 har vi t nätverksträffar för riksorganisationer som arbetar med unga nyanlända och asylsökande. Datum och tema släpps i slutet av september.  

Kontakt:
seinab.hilowle@lsu.se

Seinab Hilowle

Projektledare, Demokratisk inkludering

Internationella nätverket

LSUs internationella nätverk syftar till att samordna och stärka samverkan mellan våra medlemsorganisationer som arbetar med globala partnerskap och globala utvecklingsfrågor så som FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Nätverket är en mötesplats för idé, samt erfarenhet-och kunskapsutbyte mellan organisationer som verkar inom internationella frågor och miljöer. Nätverket syftar även till att ge oss möjligheter för samordning av aktiviteter tillsammans med aktörer som verkar för att stärka den globala ungdomsrörelsen. 

Nätverket riktar sig till anställda, förtroendevalda och ideellt aktiva inom organisationer som arbetar med ovannämnda frågor.

Nätverket ses fyra gånger per år, antingen på LSUs kansli på Stora Essingen eller hos någon av våra medlemmar som deltar i nätverket.

Kontakt:
feben.hadgu@lsu.se

Feben Hadgu

Projektledare, FN & Norden