1. Home
  2. Representation
  3. Utrymme och deltagande för alla
Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa!

Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och syftet med enkäten är att samla in ungas åsikter och synpunkter på det europeiska ungdomsmålet: ”Utrymme och deltagande för alla”. Målet med enkäten är att förslagen ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Vad tycker du behövs?

Berätta vad du tycker om webbenkäten för EU:s ungdomsdialog. Det tar inte mer än 8 minuter att fylla i enkäten.

Seinab Hilowle

Projektledare EU:s Ungdomsdialog, LSU

Kategorier

Arkiv