1. Hem
  2. Nyhet
  3. EU påverkar så påverka EU!

Under våren bjuder vi in till fokusgrupper inom ramarna för EUs ungdomsdialog. Många av de beslut som fattas i EU påverkar ungas vardag. Därför ska ungas röster vara en självklarhet i EUs dialogforum. Fokusgrupperna är en viktig kanal för att unga ska ha möjlighet att föra fram sina åsikter i frågor som rör både ungas vardag och framtid.

Just nu pågår cykel 9 av EUs ungdomsdialog där vi, Emma Wedner och Isak Öhrlund, representerar Sveriges unga. Ungdomsdialogen är ett forum där unga representanter från EUs medlemsländer samlas för att delta i tematiska diskussioner tillsammans med beslutsfattare. Den pågående cykeln fokuserar på ungdomsmål #3 Inkluderande samhällen och #10 Hållbart och grönt Europa med slogan “Engaging together for a sustainable and inclusive Europe”. Cykelns ungdomsmål är högst relevanta för EUs klimatarbete i sin helhet, samt med vetskapen att klimatförändringarna påverkar (och kommer fortsätta påverka) oss olika beroende på vilken plats vi bor på och de socio-ekonomiska förutsättningar vi har.

Vi befinner oss i en konsultationsprocess som går ut på att vi ungdomsrepresentanter ska samla in Sveriges ungas åsikter och tankar kring målen. Vi vet att LSUs medlemsorganisationer besitter värdefull expertkunskap inom ramarna för ungdomsmålen och bjuder därför in till fokusgrupper under våren. Vi lägger stor vikt vid att ha ett så representativt underlag inför nästa konferens som möjligt; både i form av geografisk spridning och organisatorisk inriktning. Efter konsultationsprocessen kommer underlagen från alla medlemsländer sammanställas till politiska rekommendationer under ungdomskonferensen i Sverige 2023 som sedan lämnas till EU kommissionen.


Praktiskt om fokusgrupperna

Plats: LSUs kansli, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen Stockholm. 

Datum: tisdag 10, onsdag 11 och torsdag 12 maj.

Tid:
Pass 1: 10.00 -12.00
Pass 2: 14.00 -16.00

Konsultationen tar cirka två timmar att genomföra och det kommer vara möjligt att delta antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Under konsultationerna kommer vi arbeta med de delmål som hör cykeln till: Information och Utbildning, Handlande och Självbestämmande, Ledning & Tillgång till infrastruktur.

Anmälan

Kontakt

Emma Wedner

emma.wedner@lsu.se

Kontakt

Isak Öhrlund

isak.ohrlund@lsu.se

Liknande nyheter