LSU:s europeiska arbete

Här kan du läsa mer om LSU:s arbete i Europa samt om projektet ”Röstresan genom EU” 

  1. Home
  2. Europa

Arbetet på Europaarenan är grundad i en övertygelse om att det civila samhället spelar en nyckelroll för demokrati och utveckling i samhällen världen över. Det är viktigt att ungdomsorganisationerna i Sverige får möjligheterna och kompetenserna att fylla den rollen också på den europeiska arenan.

LSU arbetar för att öka medlemsorganisationernas kunskap och verktyg för att kunna vara aktiva på en europeisk nivå. Detta gör vi bland annat genom en tillsatt referensgrupp bestående av representanter från våra medlemsorganisationer som träffas regelbundet för kompetensutveckling och konsultation. Vi utser årligen EU-representanter som representerar LSU och Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser inom den så kallade Röstresan.

Vi arbetar även för att ungdomsorganisationer ska kunna vara delaktiga i det ungdomspolitiska samarbete som finns på EU-nivå och för att det ska finnas ett tvärsektoriellt ungdomsperspektiv som möjliggör ungas deltagande i olika politiska processer som är viktiga för ungdomsorganisationer och unga människor i Europa. Som medlem i European Youth Forum (YFJ) är vi med i ett större nätverk av landsråd och ungdomsorganisationer som arbetar för ungas rättigheter inom olika europeiska institutioner. LSU finns representerade i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) där Imse Spragg Nilsson är invald som ledamot samt i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor där Anja Olin-Pape är vald som ordförande.  

Anja Olin-Pape

Ordförande, Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

E-mail: anja.olin-pape@lsu.se

Imse Spragg Nilsson

Ledamot, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

E-mail: imse.spraggnilsson@lsu.se

Röstresan genom EU

2019 – 2020

LSU– Sveriges ungdomsorganisationer har utsett utsett Elsie Gisslegard och Hanna Waerland-Fager till LSU:s representanter i dialogen med unga på EU-nivå och på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser 2020 – 2021. LSU benämner denna politiska process som Röstresan genom EU.

ALLA UNGA I EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU. Mellan 1 juni 2020 och 31 december 2021 representerar Elsie och Hanna LSU:s medlemsorganisationer och Sveriges unga vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser.

Resultatet av Röstresan 2017-2018 – Ungas framtid i EU

Under 18 månader har LSU ungdomsrepresentanter (2017-2018) i EU, Louise Grabo och Jakob Amnér, arbetat med att samla in åsikter från Sveriges unga. Tillsammans med ungdomsrepresentanter från övriga medlemsländer har de kommit fram till gemensamma rekommendationer för ungdomspolitiken. Rekommendationer som vi hoppas får genomslag både i EU:s ungdomsstrategi och i Sveriges nationella ungdomspolitik.

Rapporten –  Ungas framtid i EU innehåller 11 ungdomsmål – gemensamma mål för unga i Europa.

Följ oss gärna på vår Facebook-sida

Läs mer om Röstresan 2017-2018

Bjud in Elise och Hanna till din organisation


Ta tillfället i akt och öka din organisations kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Elise och Hannas erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning. 

Elsie Gisslegard

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021
Elsie är uppvuxen i Stockholm men studerar nu statsvetenskap i Amsterdam. Hon är sedan tidigare ledamot i Europeiska ungdomsparlamentet 

E-mail: elsie.gisslegard@lsu.se

Hanna Waerland-Fager

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021 
Hanna studerat vid Göteborgs universitet och är nominerad till uppdraget av Utrikespolitiska förbundet. 

E-mail: hanna.waerland@lsu.se

Mer om LSU:s representanter hittar ni på vår representantsida »

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU