Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem.

För att Sveriges unga ska få säga sitt så har LSU ansvaret för att genomföra dialog med unga på lokal och nationell nivå och framföra ungas åsikter till EU. Vi kallar detta EU:s ungdomsdialog. Varje dialog har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer.  

Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.  

Fram till 31 december 2021 representerar Elsie Gisslegård och Hanna Waerland-Fager Sveriges unga på de europeiska ungdomskonferenserna. 

På gång

16/2 Nationell arbetsgruppsmöte
12 - 15/3 EU ungdomskonferens
Ung Agenda – Podden

Ungdomsdialogens process

Boka en repp

och lär känna våra representanter

Ta tillfället i akt och öka din organisations och kommuns kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Elise och Hannas erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning.

Elsie Gisslegård

Elsie Gisslegård

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021

Elsie är uppvuxen i Stockholm men studerar nu statsvetenskap i Amsterdam. Hon är sedan tidigare ledamot i Europeiska ungdomsparlamentet.

Hanna Waerland-Fager

Hanna Waerland-Fager

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021

Hanna arbetar på Folk och Försvar och är nominerad till uppdraget av Utrikespolitiska förbundet.  

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi är ramverk för EU:s ungdomspolitiska samarbete under 2019 – 2020. Inom detta samarbete ingår EU-staterna, relevanta EU-institutioner och civilsamhället såsom ungdomsorganisationer.  Den nuvarande strategi bygger på resultat från EU:s ungdomsdialog 2018 där ungdomsorganisationer samlade ungas utmaningar och åsikter för en framtida EU. 

Ungdomsstrategins verksamhet koncentreras sig på följande åtgärdsområden:

ENGAGERA:

Att främja ungdomars
deltagande i det demokratiska livet. 

SAMMANFÖRA:

Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse. 

STÄRKA:

Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi är ramverk för EU:s ungdomspolitiska samarbete under 2019 – 2020. Inom detta samarbete ingår EU-staterna, relevanta EU-institutioner och civilsamhället såsom ungdomsorganisationer.  Den nuvarande strategi bygger på resultat från EU:s ungdomsdialog 2018 där ungdomsorganisationer samlade ungas utmaningar och åsikter för en framtida EU. 

Ungdomsstrategins verksamhet koncentreras sig på följande åtgärdsområden:

ENGAGERA:

Att främja ungdomars
deltagande i det demokratiska livet. 

SAMMANFÖRA:

Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse. 

STÄRKA:

Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

EU:s ungdomsmål

EU:s ungdomsmål ingår i arbetet med med EU:s ungdomstrategi. Dessa 11 mål presenterar en vision för ett Europa som ger unga möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Dessa mål identifierar de sektorsövergripande områden som påverkar ungas liv och utmaningar. 

Vill du veta mer om EU:s ungdomsdialog
Seinab Hilowle

Projektledare EU:s Ungdomsdialog, LSU