EU:s ungdomsdialog

EU:s ungdomsdialog

För att Sveriges unga ska få säga sitt har LSU ansvaret för att genomföra dialog med unga på lokal och nationell nivå och framföra ungas åsikter till EU. Det kallas för EU:s ungdomsdialog. Varje dialog har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer.

Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU. Victoria Smith Lind och Alva Tilling representerar Sveriges unga i EU:s ungdomsdialog 2023-2024.

Lyssna på Ung agenda!

Följ med in i ungdomsrörelsen, lyssna på vår EU podd.

Representanter

Alva Tilling

Europeiska kommissionens
EU Youth Dialogue 2023-2024

alva.tilling@lsu.se

Victoria Smith Lind

Europeiska kommissionens
EU Youth Dialogue 2023-2024

victoria.smith.lind@lsu.se

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi är ramverk för EU:s ungdomspolitiska samarbete under 2019 – 2020. Inom detta samarbete ingår EU-staterna, relevanta EU-institutioner och civilsamhället såsom ungdomsorganisationer.  Den nuvarande strategi bygger på resultat från EU:s ungdomsdialog 2018 där ungdomsorganisationer samlade ungas utmaningar och åsikter för en framtida EU. Läs mer om EU:s ungdomssstrategi här!

Ungdomsstrategins verksamhet koncentreras sig på följande åtgärdsområden:

Engagera

Att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet.

Sammanföra

Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse

Stärka

Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter

EU:s ungdomsmål

EU:s ungdomsmål ingår i arbetet med med EU:s ungdomstrategi. Dessa 11 mål presenterar en vision för ett Europa som ger unga möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Dessa mål identifierar de sektorsövergripande områden som påverkar ungas liv och utmaningar. 

Fördjupa dig!

Läs vår rapport om EU:s ungdomsdialog 2022-2023