1. Home
  2. Nyhet
  3. LSU Forum: Workshops
Rättvis organisering

När ungas organisering begränsas av höga trösklar, otillgängliga rum och rasism som genomsyras av att bli misstrodd måste vi kräva förändring. Ungdomsorganisationen Tamam har under det senaste året genomfört en kartläggning finansierad av MUCF kring ungas organisering och rasism. Rapporten kommer presenteras genom en interaktiv föreläsning med kortare avslutande workshop.

Workshopen vänder sig främst till personer som i en ansvarsroll arbetar för eller med unga personers organisering och engagemang, men alla är välkomna. För mer information om projektet: www.tamam.se/rattvis-organisering

Workshopledare är Isatou Svenunsson, projektledare på Tamam i projektet Rättvis Organisering. Hon har en akademisk bakgrund i utvecklingsstudier, politisk ekonomi och genusstudier. Målet är alltid att alla ska äta och skapa platser där människor har möjligheter att förverkliga sina drömmar, vilket hon bland annat gör med kollektivet Layers of Creativity.

 

När: 15/9 kl. 10.00-11.00
Plats: Zoom (länk skickas innan workshopen via mejl)
Workshop med Make Equal 

Den här workshopen utgår från Näthatshjälpen, Make Equals sida med hjälp, stöd och konkreta tips till individer och organisationer som utsätts för näthat. Hur kan organisationer stötta medlemmar som utsätts? Hur backar man varandra på nätet och hur skriver man egentligen en handlingsplan för hat och hot? I denna workshop rör vi oss från individuella perspektiv till hur man kan arbeta på organisationsnivå.

 

Workshopledare är Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör och jämlikhetskonsult på Make Equal.  

 

När: 21/9 kl. 13.00-14.00
Plats: Zoom (länk skickas innan workshopen via mejl)

Kategorier

Arkiv

Ella Coogan

Kommunikatör Hat & Hot-projektet, LSU

Mona Nechma

Projektledare Vit Icke Vit, LSU