Vanliga frågor

– FAQ

 

Vad är LSU?

LSU är en samarbetsorganisation för svenska barn- och ungdomsorganisationer. Hos oss är det organisationer och föreningar som är medlemmar. Man kan säga att LSU ligger mellan organisationer och myndigheter. Vi jobbar för att villkoren för organiserade unga ska bli bättre och för att stärka unga ledare.

Hur länge har LSU funnits?

LSU har sina rötter i Sveriges Ungdomsberedskap som bildades redan 1942. Det var ett samarbetsorgan som låg mellan riksorganisationer och myndigheter. Ordförande var Prins Gustav Adolf. 1948 hade Sveriges Ungdomsberedskap 48 medlemsorganisationer. Året därpå bildas Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL) för att ungdomsorganisationer gemensamt skulle arbeta med internationella frågor.

Vad står L:et för i LSU?

LSU står för Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer.

Vem kan bli medlem i LSU?

I LSU är det barn- och ungdomsorganisationer som är medlemmar och inte personer. För att en organisation ska bli medlem i LSU finns det ett par krav att uppfylla. Dessa krav kan läsas i våra stadgar. Vill du gå med i en förening? Läs mer om våra medlemsorganisationer här!

Hur blir man medlem i LSU?

I LSU är det barn- och ungdomsorganisationer som är medlemmar och inte personer. För att en organisation ska bli medlem i LSU finns det ett par krav att uppfylla. Dessa krav regleras i våra stadgar. Fullvärdiga medlemmar antas på LSU:s årsmöte. 

Hos LSU finns två typer av medlemskap

  • Fullvärdigt medlemskap: Som fullvärdig medlem antas barn- och ungdomsorganisation som uppfyller alla krav. Organisationer med begränsad rekryteringsbas kan av styrelsen beviljas permanent dispens på krav.
  • Etableringsmedlemskap: En etableringsmedlem är en organisation som inte uppfyller alla medlemskriterier men som har som mål att göra det. Etableringsbedlemmar har inte rösträtt på LSU:s årsmöte. Etableringsmedlemmar kan antas som medlemsorganisationer av ett årsmöte när de uppfyller medlemskriterierna.

Läs mer om medlemskap hos LSU här!

Vad har LSU för medlemsstöd?

LSU samlar organisationer från hela spektrat av det unga civilsamhället. Som engagerad i en av våra medlemsorganisationer får du stöd och resurser. Vi erbjuder bland annat utbildningar, nätverk, kunskapsbank och medlemsdialog. Läs mer om LSU:s medlemsstöd här!

Utöver detta arbetar LSU för att förbättra förutsättningarna för barn- och ungdomsorganisationer. Vi gör det genom att bedriva påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt. Genom attt vara en del av LSU är din organisation med och påverkar LSU.

Är LSU politiska?

LSU är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi samlar barn- och ungdomsorganisationer med olika åsikter, tro och värderingar, från samhällets alla delar. Men att vi är partipolitiskt obundna innebär inte att vi är politiskt neutrala.

Vi samarbetar inte med partier, organisationer eller individer som inte delar våra grundläggande värderingar om allas lika värde. Att samarbeta med rasistiska eller anti-demokratiska organisationer, även sådana  som fått mandat eller makt genom demokratiska processer, bidrar till att legitimera och normalisera rasism, fascism och diskriminering. Det civila samhället har historisk varit en viktig motvikt till rasistiska och fascistoida rörelser. LSU fortsätter den på den linjen.

Vi arbetar aktivt mot antidemokratiska krafter, rasism och diskriminering och för ett öppet samhälle där alla kan delta på lika villkor. 

Läs mer om LSU:s politik här!

Hur blir man ungdomsrepresentant?

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och världen. Ett sätt som vi gör det på är att vi skickar representanter till politiska möten i Norden, EU och FN som ska representera Sveriges unga. För att bli representant behöver man vara aktiv i en av LSU:s medlemsorganisationer och nomineras av sin organisation. För att hålla koll på när vi söker nya representanter – håll utkik på vår Instagram och följ vårt nyhetsbrev!

Vem sitter i LSU:s styrelse?

På vartannat årsmöte väljs en styrelse för LSU. Till styrelsen väljs personer som nominerats av LSU:s medlemsorganisationer. Klicka här för att komma till LSU:s sittande styrelse!