Gallery walk on
Shrinking and
Expanding Space

This gallery walk aims to provide information on expanding democratic space through the work of our GALE-programme/global partnership which consists of seven partner countries with various contexts, challenges and solutions.

Shrinking space restricts human rights

The democratic space for civil society is shrinking
across the world, facing challenges such as
legislative restrictions, criminalisation of activities and
organisations, harassment, violence and even imprisonment.

We help expand the space! See our best practices!

Despite the obstacles, we see a democratic movement driven by civil society and especially youth organizations. The youth movement tries to create and expand space through capacity building, advocacy and doing joint collaborations for a positive development.

Shrinking space restricts human rights

The democratic space for civil society is shrinking across the world, facing challenges such as legislative restrictions, criminalisation of activities and organisations, harassment, violence and even imprisonment.

We expand space! Join us

Despite the obstacles, we see a democratic movement driven by civil society and especially youth organizations. The youth movement tries to create and expand space through capacity building, advocacy and doing joint collaborations for a positive development.

Updates on expanding space…

Fördömanden är inte nog – två år sedan kuppen i Myanmar

Två år har passerat sedan militärkuppen i Myanmar, grymheter från militärjuntan utförs fortfarande och människorna i Myanmar i alla åldersgrupper och olika minioriteter är enade i motståndet gentemot militärjuntan och de våldsamma handlingar som begås.

Stötta civilsamhället i Myanmar

Läget i Myanmar är fortsatt väldigt allvarligt. Militärregimen har gjort det näst intill omöjligt för civilsamhället att fortsätta verka. Våra partners NYC kämpar för att kunna fortsätta med sitt arbete för att stötta ungdomsrörelsen i landet. De riskerar sin frihet...