1. Home
  2. Globalt

Globala Partnerskap

GALE – Global Action Local Empowerment

Tillsammans med våra globala samarbetspartners arbetar LSU med att stärka ungdomsrörelsen och ungas makt i samhället, både lokalt och globalt. Projektet Global Action Local Empowerment, GALE, har i dagsläget ett globalt samarbete med 7 partnerorganisationer som precis som LSU är paraplyorganisationer för sitt lands ungdomsorganisationer. Våra förutsättningar är olika men målet är detsamma: att inkludera och utöka ungas roll och makt i samhället.  
Genom åren har vi sett att många av de svårigheter som unga och ungdomsorganisationer ställs inför kräver globala samarbeten för att kunna utvecklas framåt. Det som händer i en del av världen påverkar en annan och unga överallt delar många utmaningar. Därför är det viktigt att arbeta med ungas påverkan, både i Sverige och andra delar av världen.  
Våra partnerskap
Genom programmet GALE har LSU partnerskap med 7 olika organisationer i olika delar av världen. Våra samarbetspartners arbetar på liknande sätt som LSU gör i Sverige och samlar olika organisationer på riksnivå för att stärka den nationella ungdomsorganiseringen och bidra med en samlad plattform för påverkan. Du kan läsa mer om var och en av våra partnerorganisationer och vad de arbetar med på vår medlems- och partnersida.
Partnerskapen som LSU ingår i bygger på ömsesidighet och tillit till att varje organisation känner sin kontext och sina utmaningar bäst. Genom att mötas och diskutera våra utmaningar kan vi starta samarbeten om specifika frågor likväl som öka vår förståelse för vår egen och andras situation. Alla partners samlas årligen för en workshop där olika teman diskuteras och regionala samarbeten skapas. Varje år samarbetar också flera av våra partnerorganisationers medlemmar med varandra i mindre projekt för att testa på hur det är att arbeta i projekt över gränser. Ni som är medlemsorganisationer i LSU kan ingå i sådana mindre samarbetsprojekt med organisationer i andra länder.
Kontakt

Aniina Karlsdottir

aniina.karlsdottir@lsu.se

Kontakt

Sogend Barzani

sogend.barzani@lsu.se