1. Hem
  2. Gömd
  3. Metodboken för dig som gått en Vi Brinner utbildning

Vill du ha boken Vi Brinner? LSU:s bok från 2020 innehåller våra bästa tips och metoder för hur ni kan arbeta med hållbart engagemang i ungdomsorganisationer.

Den går igenom vad stress är, hur den ser ut i vår sektor och hur man kan motarbeta den både på kort och lång sikt.

Ta också tillfället i akt att gå någon av våra utbildningar i höst. Vi erbjuder både en utbildningsserie vid fasta tillfällen och en skräddarsydd enskild utbildning för din just er organisation. Metodboken den beställer du genom det här formuläret.

Kontakt

Signe Krantz

signe.krantz@lsu.se