LSU:s europeiska arbete

Här kan du läsa mer om LSU:s arbete i Europa samt om projektet ”Röstresan genom EU” 

Arbetet på Europaarenan är grundad i en övertygelse om att det civila samhället spelar en nyckelroll för demokrati och utveckling i samhällen världen över. Det är viktigt att ungdomsorganisationerna i Sverige får möjligheterna och kompetenserna att fylla den rollen också på den europeiska arenan.

LSU arbetar för att öka medlemsorganisationernas kunskap och verktyg för att kunna vara aktiva på en europeisk nivå. Detta gör vi bland annat genom en tillsatt referensgrupp bestående av representanter från våra medlemsorganisationer som träffas regelbundet för kompetensutveckling och konsultation. Vi utser årligen EU-representanter som representerar LSU och Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser inom den så kallade Röstresan.

Vi arbetar även för att ungdomsorganisationer ska kunna vara delaktiga i det ungdomspolitiska samarbete som finns på EU-nivå och för att det ska finnas ett tvärsektoriellt ungdomsperspektiv som möjliggör ungas deltagande i olika politiska processer som är viktiga för ungdomsorganisationer och unga människor i Europa. Som medlem i European Youth Forum (YFJ) är vi med i ett större nätverk av landsråd och ungdomsorganisationer som arbetar för ungas rättigheter inom olika europeiska institutioner. LSU finns representerade i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) där Imse Spragg Nilsson är invald som ledamot samt i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor där Anja Olin-Pape är vald som ordförande.  

Anja Olin-Pape

Ordförande, Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

E-mail: anja.olin-pape@lsu.se

Imse Spragg Nilsson

Ledamot, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

E-mail: imse.spraggnilsson@lsu.se

Röstresan genom EU

2019 – 2020

LSU– Sveriges ungdomsorganisationer har utsett utsett Lina Arvidsson, till vardags engagerad i SACO studentråd, och Aza Cheragwandi, till vardags engagerad i Unga Republikaner, till LSU:s representanter i dialogen med unga på EU-nivå och på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser 2019 – 2020. LSU benämner denna politiska process som Röstresan genom EU.

ALLA UNGA I EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU. Mellan 1 januari 2019 och 31 juli 2020 representerar Lina och Aza LSU:s medlemsorganisationer och Sveriges unga vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser. Konferenserna hålls i EU:s ordförandeland, vilket roterar och under denna omgång är Rumänien, Finland och Kroatien. Under perioden är det övergripande temat för Röstresan ”Creating opportunities for youth” med särskilt fokus på områdena framtidens jobb, kvalitet i ungdomsarbete samt unga på landsbygden.

Resultatet av Röstresan 2017-2018 – Ungas framtid i EU

Under 18 månader har LSU ungdomsrepresentanter i EU, Louise Grabo och Jakob Amnér, arbetat med att samla in åsikter från Sveriges unga. Tillsammans med ungdomsrepresentanter från övriga medlemsländer har de kommit fram till gemensamma rekommendationer för ungdomspolitiken. Rekommendationer som vi hoppas får genomslag både i EU:s ungdomsstrategi och i Sveriges nationella ungdomspolitik.

Rapporten –  Ungas framtid i EU innehåller 11 ungdomsmål – gemensamma mål för unga i Europa.

Följ oss gärna på vår Facebook-sida

Läs mer om Röstresan 2017-2018

Bjud in Lina och Aza till din organisation


Ta tillfället i akt och öka din organisations kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Linas och Azas erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning. 

Aza Cheragwandi

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020
Aza är till vardags engagerad  i Unga Republikaner och arbetar som politisk sekreterare i Huddinge kommun.

E-mail: aza.cheragwandi@lsu.se

Lina Arvidsson

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020
Lina sitter som ledamot i SACO studentråd samt studerar juridik på Göteborgs Universitet.

E-mail: lina.arvidsson@lsu.se

Mer om LSU:s representanter hittar ni på vår representantsida »

Emelie Nilsson

Projektledare, Europa & EU