LSU i norden

Här kan du läsa mer om LSU:s arbete i Norden samt om projekten NABO och Youth Movement Organized 

LSU har länge bedrivit verksamhet i vårt direkta närområde i Norden och Baltikum. Vi kan se att den nordiska barn och ungdomsrörelsen delar liknande utmaningar och förutsättningar. LSU arbetar därför för att stärka dessa nationellt och regionalt. LSU:s nordiska arbete representeras genom våra representanter i NORDBUK, våra nordiska projekt och samarbeten med våra syskonorganisationer i Norden och Baltikum.  

Unga människor i de nordiska länderna möter i stor utsträckning liknande utmaningar och problem. Det finns likheter i hur de nordiska ländernas välfärdssystem ser ut och fungerar, vilket bland annat syns i hur formerna för organisering ser ut. LSU:s nordiska syskonorganisationer delar på flera sätt LSU:s prioriteringar och arbetssätt och det finns ett utvecklat samarbete mellan de nordiska landsråden.  

I samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2018 arrangerade LSU en ungdomspolitisk konferens den 24 maj om förutsättningar för ungas organisering i Norden och Baltikum. Konferensen var en fortsättning på en tradition med ungdomspolitiska konferenser som LNU, vår norska motsvarighet, inledde 2012 och som LSU, och Islands landsråd, följde upp åren efter. 

LSU:s representanter i Norden

LSU har en ordinarie ledamot och en suppleant i Nordiska Barn och Ungdomskommittén (NORDBUK), som är det rådgivande och koordinerande organet för alla barn och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.

LSU har under 2018 utsett Alice Kyander och Aida Ohtonen till ordinarie ledamot och suppleant i Nordiska barn och ungdomskommittén, Nordbuk.

Vill du komma i kontakt med LSUs Nordbuk repsentanter och prata barn och ungdomspolitik i Norden?

Alice Kyander

Ordinarie ledamot, Nordbuk

E-mail: alice.kyander@lsu.se

Mer om LSU:s representanter hittar ni på vår representantsida »

Pågående projekt i norden

LSU  är projektpartner i ett MUCF-drivet projekt vid namn NABO. NABO kommer från danska, norska och fornnordiska namnet för granne och handlar om ungas sociala inkludering och delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden.

I november 2019 genomförde LSU konferensen Nordic Youth Summit där representanter från de nordiska landsråden samlades för att ta fram gemensamma rekommendationer och konkreta exempel på hur unga kan inkluderas på lokal, nationell och nordisk nivå. Rekommendationerna bygger på de nordiska rapporter om ungas sociala inkludering som tagits fram inom NABO-projektet. Detta arbete kommer tas vidare genom vårt arbete inom Nordiska barn- och ungdomskommittén. 

FOKUS 18 - vilka ska med?

Läs mer i den svenska rapporten om ungas sociala inkludering

NORDISKA REKOMMENDATIONER

Läs mer om de slutgiltiga rekommendationera från de nordiska landsråden

Feben Hadgu

Projektledare, FN & Norden