Internationella representanter

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och Världen. Vi väljer representanter till politiska möten, har internationella partnerskap och hjälper våra medlemmar att inkludera fler unga i demokratin. 

LSU:s representantuppdrag

  LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.

   I nuläget har vi representanter till:
   • Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén
   • Europarådets kommitté för ungdomsfrågor
   • Europeiska ekonomiska och sociala kommitté
   • EU-kommissionens strukturerade dialog
   • Svenska Unescorådet
   • FN:s klimattoppmöte, COP
   • FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
   • FN:s generalförsamling.
   Det ses som meriterande om den ansökande har:
   • God kännedom och förankring i det unga civilsamhället
   • Erfarenhet av att arbeta med kommunikation och sociala medier

   Våra representanter i EU

   Aza Cheragwandi

   Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020
   Aza är till vardags engagerad  i Unga Republikaner och arbetar som politisk sekreterare i Huddinge kommun.

   E-mail: aza.cheragwandi@lsu.se

   Lina Arvidsson

   Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020
   Lina sitter som ledamot i SACO studentråd samt studerar juridik på Göteborgs Universitet.

   E-mail: lina.arvidsson@lsu.se

   Anja Olin-Pape

   Ordförande, Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

   E-mail: anja.olin-pape@lsu.se

   Imse Spragg Nilsson

   Ledamot, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

   E-mail: imse.spraggnilsson@lsu.se

   Våra representanter i FN

   Vlora Makolli

   Vlora har utsetts för att representantera barn och unga på FNs högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2019. Vlora har en bakgrund i Jusek och studerar juristprogrammet på Lunds universitet.

   E-mail: vlora.makolli@lsu.se

   Katja Hollböll

   Katja har utsetts till att representantera barn och unga i generalförsamlingen tredje utskott, som behandlar mänskliga rättigheter. Katja har en bakgrund i Sveriges Elevkårer.

   E-mail: katja.hollboll@lsu.se

   Ludwig Bengtsson Sonesson

   Ludwig är COP 25 representant och deltar även på Climate Action Summit. 

   E-mail: ludwig.bengtsson.sonesson@lsu.se

   Julia Bielik

   Julia är representant i Svenska Unesco rådet ända fram till 2022 och är nominerad av IFMSA Sweden.

   E-mail: julia.bielik@lsu.se

   Kontakt:
   emelie.nilsson@lsu.se

   Emelie Nilsson

   TF. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

   Kontakt:
   feben.hadgu@lsu.se

   Feben Hadgu

   Projektledare FN och Norden, LSU