Internationella representanter

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och Världen. Vi väljer representanter till politiska möten, har internationella partnerskap och hjälper våra medlemmar att inkludera fler unga i demokratin. 

LSU utser ungdomsrepresentanter till en mängd internationella möten och institutioner, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från unga och att göra de politiska processerna lättare att förstå för de som vill veta mer.  

I nuläget har vi representanter till Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), Europarådets kommitté för ungdomsfrågor, europeiska ekonomiska och sociala kommitté (EESK), EU-kommissionens strukturerade dialog, Svenska Unescorådet, FN:s klimattoppmöte (COP), FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) och FN:s generalförsamling.  

Representanter i EU

Anja Olin-Pape

Ordförande, Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

E-mail: anja.olin-pape@lsu.se

Imse Spragg Nilsson

Ledamot, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

E-mail: imse.spraggnilsson@lsu.se

Jakob Amner

Representant, EU-kommissionens strukturerade dialog

E-mail: jakob.amner@lsu.se

Louise Grabo

Representant, EU-kommissionens strukturerade dialog

E-mail: lousie.grabo@lsu.se

Våra representanter i FN

Henrietta Flodell

Henrietta Flodell har utsetts för att representera barn och unga på FNs högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Henrietta har en bakgrund i Saco studentråd och har en kandidatexamen i statskunskap från Lunds universitet.  

E-mail: henrietta.flodell@lsu.se

Hamza Ibrahim

Hamza Ibrahim är utsedd till representant i generalförsamlingen tredje utskott, som behandlar mänskliga rättigheter. Hamza är tillvardags engagerad i Ensamkommandesförbunds styrelse.  

E-mail: hamza.ibrahim@lsu.se

Lotta Velin

Lotta Velin är utsedd för att representera barn och unga i COP24, som äger rum i Katowice Polen i december. Lotta är tillvardags engagerad i IFMSA-Swedens styrelse och studerar till läkare på Lunds Universitet.  

E-mail: lotta.velin@lsu.se

Julia Bielik

Julia är representant i Svenska Unesco rådet ända fram till 2022 och är nominerad av IFMSA Sweden.

E-mail: julia.bielik@lsu.se

Kontakt:
emelie.nilsson@lsu.se

Emelie Nilsson

Projektledare, Europa & EU

Kontakt:
feben.hadgu@lsu.se

Feben Hadgu

Projektledare, FN & Norden