1. Home
  2. Hat och hot

Hatet och hotet mot
ungdomsrörelsen ökar.

Under flera år fick LSU indikationer om att hat och hot mot ungdomsrörelsen var ett växande problem. Allt fler medlemsorganisationer berättade att situationen påverkade det hållbara engagemanget, begränsade påverkansarbetet och möjligheterna att anordna medlemsaktiviteter.  

Vi inledde därför projektet Hat och hot mot ungdomsrörelsen med en kartläggning av utsattheten. Resultatet var nedslående. 46% av ungdomsrörelsens organisationer har utsatts och civilsamhällets demokratiska utrymme har krympt oroväckande mycket. Värst drabbas representanter och organisationer som på något sätt avviker från normen eller engagerar sig för mänskliga rättigheter och antirasism. 

Sedan dess har vi arbetat för att öka det offentligas medvetenhet om problematiken, vi har tagit fram handlingsplaner och utbildningar för att öka den interna motståndskraften inom ungdomsrörelsen och förstås har vi fortsatt kartlägga utbredningen av hat och hot och vilka konsekvenser det får för ungdomsrörelsen, dess medlemmar och för demokratin.  

Den här sidan är en samlingspunkt för vårt arbete så här långt. Förhoppningsvis kan det vara dig och din organisation till hjälp.  

Lägesbild & handlingsplan

Handlingsplan för Hat och Hot

En handledning där du får praktiska tips och exempel på handlingsplan som du direkt kan omsätta i din organisation. Du får även kunskap om hur hat och hot kan sättas i en kriskontext och reflektionsfrågor att ta vidare till din arbetsgrupp.

Kartläggning - Vi sluter oss inåt

Den här kartläggningen ger en djupare inblick i hur hat och hot påverkar ungdomsrörelsens organisationer och representanter.

Ungdomsrörelsen i Siffror - 2020

Rapporten ger dig en nulägesanalys av det unga civilsamhällets arbete, utmaningar och möjligheter. Årets upplaga fokuserar särskilt på aspekter av det krympande demokratiska utrymmet.

Podcasten – SLUTHATAT

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Synts i media

Hot och hat tystar unga demokratiska röster

Debatt
Aftonbladet

Kartläggning
om hat och
hot

Press
Regeringen

Krymper det unga
civilsamhällets utrymme?

Referat
NOD

Hot och hat mot föreningsfolk ska kartläggas

Artikel
Hallandsposten

Unga som engagerar sig drabbas av vuxnas hat

Debatt
ETC

Många ungdoms-
organisationer
hotas

Notis
Svenska Dagbladet

Andreas, 17, om hoten: ”Det är så ångest föds”

Artikel
Svenska Dagbladet

Många ungdoms-
organisationer
hotas

Notis
SVT Nyheter

Hot och hat mot föreningsfolk
ska kartläggas

Artikel
Tidningen Syre

Frågor om projektet eller rapporterna

Kontakt

Mona Nechma

mona.nechma@lsu.se