Ledningsgruppen

Hannah Kroksson

Generalsekreterare på LSU.

kroksson@lsu.se
073-500 54 92

Rebecka Stenkvist

Verksamhetsledare för LSU:s arbete inom Samverkan, Organisering och Ledarskap.

rebecka.stenkvist@lsu.se
073-460 24 97

Emelie Nilsson

Verksamhetsledare för LSU:s arbete inom Politik och Påverkan.

emelie.nilsson@lsu.se
070-271 40 99

Hanna Salmén

Ledningssekreterare

hanna.salmen@lsu.se

Martina Smith

Tjänstledig
Ledningssekreterare.

martina.smith@lsu.se
073-460 56 78

Samverkan, Organisation & Ledarskap (SOL)

Mona Nechma

Projektledare för projektet Hat & Hot och för utbildningen Ung Med Makt.

mona.nechma@lsu.se
073-460 56 76

Signe Krantz

Medlemsutvecklare och programledare för Ung Med Makt.

Aniina Karlsdottir

Projektledare för
LSU:s globala utvecklingssamarbeten.

aniina.karlsdottir@lsu.se
070-037 91 89

Naima Grossman

Policyutvecklare
i projektet Vit-Icke-Vit.

Samson Beshir

Projektledare för projektet
Vi Brinner och Policyutvecklare
i projektet Vit-Icke-Vit.

Lucia Prati

Koordinator för LSU:s globala utvecklingssamarbete.

lucia.prati@lsu.se
073-4602447

Politik & Påverkan (PoP)

Seinab Hilowle

Projektledare demokratisk inkludering. 

seinab.hilowle@lsu.se

Feben Hadgu

Projektledare för LSU:s arbete inom Agenda 2030 & FN.

feben.hadgu@lsu.se
073-460 56 62

Hampus Nilsson

Utredare och redaktör.
Ansvarar för Nyhetsbrevet.

hampus.nilsson@lsu.se
073-461 31 23

Ella Coogan

Tjänstledig 80%
Kommunikatör.

ella.coogan@lsu.se
076-314 02 11

Joakim Lindgren

Kommunikatör och webbredaktör. Ansvarar för LSU:s webbsidor.

joakim.lindgren@lsu.se
073-460 24 35

Maja Haglund

Kommunikatör och grafisk designer.
Ansvarar för Instagram.

maja.haglund@lsu.se

Sogend Barzani

Policy och påverkanskoordinator för LSU:s globala utvecklingssamarbeten. 

sogend.barzani@lsu.se

Tova Lindqvist

Policyutvecklare för ungas klimatengagemang

tova.lindqvist@lsu.se