Lämna klagomål

Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till LSU 

Läs mer om hur LSU arbetar med antikorruption i vår antikorruptionspolicy här.

Att lyfta problem 

Det ska vara enkelt och tryggt att lämna in klagomål och rapportera misstänkta överträdelser av lagar och regler inom LSU. Vi tycker att det är viktigt att detta kommer till kännedom och vi tar klagomål på allvar. 

Om du ser något som är, eller som du misstänker, vara olagligt, i strid med LSU:s interna regler, ska du anmäla detta. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas. 

Vi har tre steg i vår klagomålshantering: 

   1. Direkt dialog med ordförande eller ansvarig chef

   Om du deltar i en av LSU:s verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning.  

   Anställda eller representanter som vill lämna in klagomål på LSU:s verksamhet eller anställda ska i första hand vända sig till sin chef, eller till dennes chef.  

   1. Lämna ditt klagomål till alert@lsu.se

   Om du inte kan eller vill vända dig till ordföranden eller chefer för att lämna ett klagomål, ska du kontakta vår e-postadress alert@lsu.se. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten. Denna mejladress är bemannad året om av LSU:s högsta tjänsteperson och ordförande. 

   E-post: alert@lsu.se

    1. Skicka ditt klagomål genom formulär

    Du kan även använda nedan formulär för att skicka in ett klagomål. Då behöver du inte ange din egen e-postadress. Om du inte anger din e-postadress kommer du inte kunna få någon återkoppling på ditt ärende. Observera att detta formulär inte är krypterat och vi garanterar inte total anonymitet då vår webbplats samlar in data genom IP-adresser.