LSU Forum

En av LSU:s höjdpunkter under året, tillsammans med representantskapet. LSU Forum är fullspäckat med spännande och intressanta seminarier, workshops, maktfrukostar och andra viktiga samtal om möjligheterna och utmaningarna i det unga civilsamhället. Årets tema är Demokratibärare!

Om LSU Forum 2021

LSU Forum 2021 med tema: Demokratibärare kommer hållas helt digitalt och sträcker sig över 4 dagar.

De flesta aktiviteterna under dagarna kommer sändas live via ett Facebook-event för LSU Forum. Några event kommer vara förinspelade och uppladdade till samma Facebook-event och några kommer ni kunna delta på via Zoom.

Varje dag har ett särskilt fokusområde eller tema. Dagarnas fullproppade scheman presenteras under kommande 2 veckor och ni hittar dom här under i sin helhet.

Följ gärna vår Instagram-kanal, för att hänga med i uppladdningen inför 2021 år:s LSU Forum: Demokratibärare.

Temadagar och program
Måndag 7 juni

Nysta i
demokratin

Vilka är de faktiska utmaningarna som ungdomsrörelsen och det större civilsamhället kommer bemöta efter pandemin? Hur ser makthavare på civilsamhällets roll I samhället och hur hänger det ihop med ett växande utrymme? Under forumets första dag tar vi avstamp i den demokratirapport som det idéburna initiativet NYSTA tagit fram för att tillsammans reda ut civilsamhällets bidrag, i nutid och framtid.

Program

09:00
Inledningstal med Emelie 
Weski, LSU:s vice ordförande. 

 

10:00
Presentation av Nystarapporten: Hur nystar vi vidare?
 

Den 2 juni släpptes den demokratirapport som det idéburna initiativet NYSTA har tagit fram. En rapport som tagit fram rekommendationer för att vidga civilsamhället demokratiska utrymme post-corona. Samtalet tar avstamp i rapportens frågeställningar:  

Vad behöver vi utveckla för att bli mer inkluderande demokratibärare?
Hur fortsätter vi aktivt att nysta i demokratin tillsammans? 

Medverkande: Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU, Anton Alsander, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Fayyad Assali, Mentor Sverige 

 

13:00
Vad är nästa steg för civilsamhällespolitiken?
 

Följ med i ett panelsamtal med de partipolitiska ungdomsförbunden där de diskuterar demokrati 100 år och civilsamhällets utrymme. Vad är nästa steg för civilsamhällespolitiken, föreningsfriheten och för en fortsatt demokratisk utveckling?

Moderator: Emelie Weski, vice ordförande LSU  
Medverkande: 
Andrea Törnestam förbundssekreterare Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Aida Badeli språkrör för Grön Ungdom, Réka Tolnai förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund och Erik Engstrand vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

 

14:30
Redovisning av Ungdomsrörelsen i siffror: Politiskt påverkansarbete och pandemins konsekvenser
 

Under fyra korta presentationer med vår utredare Hampus Nilsson får du höra om den senaste och viktigaste utvecklingen inom ungdomsrörelsen. Den första behandlar bland annat ungdomsrörelsens politiska påverkansarbete och hur förutsättningarna att organisera sig har förändrats under pandemin. 

 

15:00
Fika med Hannah 
– Ungdomsrörelsen i en demokrati under hot 

Måndag eftermiddag nystar Hannah Kroksson och Gizem Soyal i civilsamhällets roll i demokratin. Var får vi plats i det demokratiska samhället? Hur påverkas vi när demokratiska värden kompromissas bort och vad gör vi när det händer? 

Tisdag 8 juni

Hat, Hot,
aktion!

Hat och hot mot unga organiserade är ett allvarligt samhällsproblem som hotar fri organisering och kräver aktion. Under forumets andra dag dyker vi ner i två aspekter av hatet och hotet sociala medier och rasistiska troper. Varför är sociala medier en plattform där hat och hot ökar? Vem bär ansvaret? Och hur skapar rasistiska troper hat och hot mot unga?  

Program

09:00
Inledningstal med Aza Cheragwandi, LSU:s talesperson för hat och hot. 

 

10.00
Rasistiska troper skapar hat och hot  

Troper beskrivs ofta som gamla stereotyper eller myter i ett samhälle. Det kan till exempel vara föreställningar och fördomar om olika minoritetsgrupper som används för att återkommande framställa en grupp som problematisk. Så vilka konsekvenser får rasistiska troper och hur skapar dessa hat och hot?

Medverkande: Anton Alsander, Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Deborah Solomon, Ungdom mot rasism, Lena Posner-Körösi, Kommittén Demokratin 100 år, Juhán Niila Stålka, Sáminuorra.
Moderator: Seinab Hilowle från LSU. 

 

13.00
Sociala medier, en plats för odemokratiska samtal?

Länge har sociala medier varit en plats där hat och hot frodas. För många opinionsbildare, unga engagerade är hat och hot på Facebook, Instagram eller Twitter en del av vardagen. Varför är sociala medier plattformar där hat och hot ökar? Vem bär ansvar för att skapa demokratiska samtal och hur hittar vi en lösning på detta?   

Medverkande: Björn Appelgren, Internetstiftelsen, Angela Refuerzo Larsson, Maktsalongen, Leo Rudberg, Fältbiologerna.
Moderator: Aza Cheragwandi från LSU. 

 

14:30
Redovisning av Ungdomsrörelsen i siffror: Hat och hot mot ungdomsrörelsen 

Under fyra korta presentationer med vår utredare Hampus Nilsson får du höra om den senaste och viktigaste utvecklingen inom ungdomsrörelsen. Den andra presentationen följer upp utvecklingen av hat och hot mot ungdomsrörelsen och vilka konsekvenser det får för organisering och demokrati. 

 

15.00
Fika med Hannah – Ungdomsrörelsen hanterar hat och hot  

Fikan fortsätter och under forumets andra dag pratar Hannah med Andrea Törnestam från SSU. Hur hanterar ungdomsrörelsen hat och hot? Vilka strategier finns och vad behöver göras för att motverka hat och hot mot unga organiserade?  

16.30
Efterföljande nätverksträff: Möt det unga civilsamhället!

Träffen tar sin utgångspunkt i ungas oro för de starka högerextrema vindar som blåser i Europa, på bekostnad av klimatet, jämställdheten och mänskliga rättigheter. Träffen blir mot denna bakgrund en möjlighet för det vuxna civilsamhället att möta det unga civilsamhället i syfte att diskutera strategier inför valet 2022.
Mer info här!

Wednesday June 9th

Expanding
Space

The shrinking space for civil society has limited the engagement of young people around the world. On the forum’s international day, we will get to know the conditions and challenges of our partner organisations. Why and how does democratic space shrink? And what can the youth movement do to expand the space?

Program

09:00
Introductory speech with Noura Berrouba, vice president of LSU. 

 

09:00
Coffee with a politician: Sweden and Beyond 

Prepare your favourite breakfast and join an interactive discussion with Per Olsson Fridh, minister for International Development, on the topic of democracy development and Sweden’s role on the global scenery.  

N.B. Limited number of seats. Half of the places are reserved for our global partner organisations. Maximum 6 places for our member organisations, first come, first served!  

Moderator: Justine Balane (CYAN, Philippines)

 

10:00
Shrinking Space
 

A trend we can witness globally, is the shrinking democratic space which limits the organization of civil society. The reasons differ depending on context and political situations. During this webinar our partner organizations will share the challenges they face, what patterns they see and how the current Covid-19 pandemic affects their work.   

Participants:  Tafadzwa Macheka (YETT, Zimbabwe),  Raania Sabaayon (YAP, Lebanon)
Moderator: Purity Jebor (YAK, Kenya)  

13:00
Expanding Space
 

Despite the various obstacles, we see an increased willingness and strong movement led by the civil society and especially youth organizations. Therefore, during this webinar we will focus on different solutions and strategies that can be used to expand the space for civil society.  

Participants: Dzmitry Herylovich (RADA, Belarus), Rania Sabayoon (YAP, Lebanon)
Moderator: Taziwa Machiwana (YETT, Zimbabwe)  

 

14:30
Presentation of URIS: Shrinking space in the youth movement
 

During four short presentations with our researcher Hampus Nilsson, you will learn about the latest development in the youth movement. During the third day’s theme, Expanding Space, Hampus talks about the shrinking space of the youth movement, what the dangers are and what it takes to reverse the trend. 

 

15:00
Coffee with Hannah
 – Global youth movement and democratic space

During this afternoon’s “fika” session, LSU’s Secretary General Hannah Kroksson talks to Hanna Soldal from Church of Sweden Youth and Nasma Salim from Peaceworks, two of LSU’s member organisations.  

After a day with discussions on democracy and civil society’s engagement, we will discuss common strategies for expanding democratic space and how young people can be the driving force?

Torsdag 10 juni

Ungdoms-
rörelsen

LSU forum avslutas med fokus på ungdomsrörelsens förutsättningar i framtiden. Då vi bland annat fördjupar oss i den nya ungdomspolitiska skrivelsen samt ger en interaktiv workshop kring hur ungdomsrörelsen ska fortsätta motverka negativ stress. Är hållbart engagemang är förutsättning för en hållbar demokrati? Och vilken riktning är Sverige på väg i ungdomspolitiken?  

Program

09:00 
Inledningstal med Rosaline Marbinah, LSU:s ordförande.  

 

10:00 
Ungdomspolitiska skrivelsen – stöd till ungdomsrörelsen? 

Ungdomspolitikens mål är att alla unga i Sverige ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Regeringen har under två års tid tagit fram en ny skrivelse som diskuterar åtgärder för att nå de ungdomspolitikens mål.    

Vilka är de viktigaste åtgärderna för ungdomsrörelsen? Hur förhåller sin ungdomspolitiska skrivelse till Agenda 2030, Barnkonventionen och EU:s ungdomstrategi?  

Deltagare: Rosaline Marbinah, LSU:s ordförande, Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör, Anders Lindell, politiskt sakkunning i Kulturdepartementet. 
Moderator: Seinab Hilowle, LSU.
 

 

13:00 
Workshop: Ett hållbart engagemang för en hållbar demokrati 

En hållbar demokrati behöver unga som är engagerade i samhället. I den här workshopen kommer vi diskutera begreppet hållbart engagemang och det finns möjlighet att få verktyg i att förebygga stress. Workshopen leds av Signe Kratz, medlemsutvecklare på LSU.  

 

14:30 
Redovisning av Ungdomsrörelsen i siffror:  Ungdomsrörelsens organisering 

Under fyra korta presentationer med vår utredare Hampus Nilsson får du höra om den senaste och viktigaste utvecklingen inom ungdomsrörelsen. Den sista presentationen handlar om ungdomsrörelsens organisationer och medlemmar. Hur många är engagerade, hur mår de och hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Dessa och många fler frågor besvaras under LSU Forums sista dag.  

 

15:00 
Fika med Hannah – Samtal om ungdomsrörelsens framtid 

LSU forum avslutas med ett samtal om framtiden. Vilken roll kommer ungdomspolitiska skrivelsen ha i att forma ungdomsrörelsen framåt?  Vilka politiska förändringar behöver unga för att må bra i en hållbar demokrati? Vad är en hållbar demokrati? Hur bibehåller unga ett hållbart engagemang? 
Deltar gör Jêran Rostam från RFSL Ungdom och Jasmine Jaziri Nouri från Vi Unga. 

Anmälan till Maktfrukost & Workshop

Anmälan till Maktfrukosten: Coffee with a politician: Sweden and Beyon

Observera att maktfrukosten kommer hållas på engelska. 

Anmälan till Workshop: Ett hållbart engagemang för en hållbar demokrati