Belarusian National
Youth Council, RADA

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Belarus

Konstitutionen i Belarus garanterar alla unga rätten att få möjligheter att kunna påverka sitt egna liv den riktning de önskar. Trots denna skrivelse har Belarus uppvisat allvarliga brister när det kommer till att leva upp till och respektera demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Under de senaste årtiondena har det visats i inkräktning av bland annat föreningsfriheten, yttrandefriheten, unga kvinnor och HBTQ-personer rättigheter. Dessutom växer dagens unga personer växer upp i ett land utan fri media och i ett samhälle där utrymmet för att organisera sig i oppositionella partier eller organisationer är starkt begränsat eller rent av brottsligt.  

Oberoende civilsamhällesgrupper finner det nästan omöjligt att överleva eftersom de inte kan få tillgång till finansiering både från landet men även av utländska källor på grund utav att de utsätts för politiserade och selektiva registreringsprocesser och aktivister upplever ofta trakasserier. 

På grund av underfinansiering av staten betalar allt fler studenter själva för sina utbildningar. För de som läser på statliga universitet krävs två års statligt anvisat arbete efter examen för att inte drabbas av återbetalningskrav för utbildningens kostnad.

Belarusian National Youth Council, RADA, arbetar aktivt med att stärka unga ungdomsorganisationers kapacitet genom att erbjuda alternativ utbildning som inte ges av staten och lobbar mycket för ungas situation i olika EU institutioner. RADA är den första och enda oberoende nationella ungdomsrådet, men som på grund av rådande omständigheter och inskränkandet på det civila samhället fått arbeta “under jorden” från 2006. Regeringen erkänner endast sitt egna regeringsstyrda ungdomsråd och får ca 98% av statsbudgeten som ska spenderas på unga. RADA har en tuff uppgift framför sig då deras största utmaning är att få fler unga att hitta till organisationer i ett land där organisering som inte går i linje med regeringen i princip är olaglig.  

Idag består RADA av 20 olika medlemsorganisationer och mycket av fokuset ligger på att öka organisationernas egna kapacitet så att de kan bli starka aktörer. Tillsammans med sina medlemsorganisationer arbetar de hårt för att en alternativ ungdomspolitik ska tas fram i landet.

RADA:s samarbete med LSU går ända tillbaka till 90-talet och LSU ser att fortsatt samarbetet är ännu viktigare än förr, för att öka kunskaparna om ungas situation i Belarus och ge de det erkännande de behöver. Särskilt i tider där det civila utrymmet blir allt mer begränsat både i Belarus men i världen.  

Elias Efvergren

Programansvarig Utvecklingssamarbete, LSU