Center for Youth Advocacy and Networking, CYAN

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Filipinerna

Femtio procent av Filippinernas befolkning består av unga personer och det är även denna grupp som är den mest sårbara i den nuvarande ekonomiska och politiska kontext som råder i Filippinerna. Dagens ungdomar har i princip under hela sitt liv levt under ständig politisk oro där många grundläggande demokratiska institutioner fortfarande kämpar att bli återupprättade.  

Av hundra ungdomar är det endast 66 som tar sig igenom den grundläggande utbildningen och så som 14 som tar en universitetsutbildning. Detta gör det ofta svårt för ungdomar att hitta anställning på grund av deras lägre kvalifikationer och relativt korta arbetserfarenheter, vilket i sin tur leder till stor ungdomsarbetslöshet i Filippinerna.

Filippinerna har en mycket livfull och mångsidig civilsamhällssektor, där rätten till föreningsfrihet, åsikt och uttryck och är konstitutionellt skyddad, och den rättsliga miljön som generellt styr de är generellt bra. Filippinerna är dock ett av de farligaste ställena att arbeta med kontroversiella frågor  sedan Dutertes blev president.  

Center for Youth Advocacy and Networking, CYAN, vill se ett Filippinskt samhälle som erkänner ungdomar som en viktig aktör i uppbyggnaden av landets demokrati. De är den enda oberoende formen av nationellt täckande ungdomsråd i landet och har som mål är att få regeringen att se dem som en stark och legitim aktör som kan ta rollen som nationellt ungdomsråd istället för det regeringsstyrda ungdomsdepartementet som finns idag.  

CYAN gör främst detta genom att bistå som en plattform för unga personer i Filippinerna, genom fem nationella ungdomsorganisationer som samlar ca 10 000 ungdomar. CYAN försöker optimera ungdomsaktivismen genom att erbjuda innovativa utbildningsprogram och metoder, upprätthåller och skapar ingår till partnerskap mellan ungdomsorganisationer samt ingår i en bredd av nätverk för att få ut ungdomsperspektivet de anser saknas. CYAN gör detta främst genom tre fokus områden: Mänskliga rättigheter och Demokrati, stärka ungas egenmakt genom kapacitetstärkande åtgärder och att stärka ungas rättigheter genom påverkansarbete. 

CYAN är LSU:s nyaste partner och samarbetet inleddes under mitten på 2018. 

Aniina Karlsdottir

Programkoordinator Internationellt Utvecklingssamarbete, LSU