Youth Alive! Kenya, YAK

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Kenya

Unga personer utgör majoriteten av befolkningen i Kenya, vilket sätter unga människor i en unik position för landets demokrati. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten extremt hög och chanserna att avancera och påverka ytterst svårt för många unga. Spelplanen är på många sätt ojämn för unga. Unga har inte tillgång till sina rättigheter och är på många sätt exkluderade i samhället. 

Youth Alive! Kenya, YAK, bidrar till att utveckla och stärka unga personers rättigheter, så att de kan vara med och påverka sin egna framtid, genom kapacitetsstärkande insatser, inkluderande processer och tillhandhålla möjligheter som kan ge ett bättre liv. YAK gör detta främst genom fyra fokus områden: Demokrati och styrelseformer, Rättvisa och mänskliga rättigheter, Hälsa samt Hållbara försörjningsmöjligheter för unga. 

YAK har bidragit till utvecklingen inom en rad olika politikområden på nationell nivå. Exempelvis var YAK med och drev på att regeringen skulle ge fler unga beslutsfattande positioner. Efter senaste valet i 2017 så har fler unga med någon form av funktionsnedsättning fått ökad närvaro i det offentliga rummet. Frågan om positiv särbehandling skrevs in i den kenyanska konstitutionen 2010. Youth Employment Authority Bill är också ett resultat av det påverkansarbete som bedrivits av YAK och andra aktörer i det kenyanska civilsamhället. 

YAK representerar 12 regionala arbetsgrupper som arbetar för ungas rättigheter i respektive region. Arbetsgrupperna har utsett en nationell styrgrupp som bevakar den nationella politiken. På länsnivå har YAK utvecklat ett nätverk av 79 gräsrotsbaserade ungdomsorganisationer. Dessa finns i 12 län i Kenya. Ungdomsorganisationerna försöker förbättra situationen för unga genom att bedriva påverkansarbete mot lokalpolitikerna i de olika länen. Ett exempel på det är hur ungdomsgruppen i en av regionerna, Kisumu, lyckades driva igenom så att regeringen sänkte antalet år av arbetslivserfarenhet som krävdes för att få jobb från 8 till 2 år. Ungdomsgruppen lyckades även få regeringen att utöka gatubelysningen.  

Samarbetet mellan LSU och YAK inleddes 2010 genom ett regionalt projekt och sedan dess har de varit en partner till LSU och resterande partnerländer, vilket gör dem till en av våra äldsta partner inom GALE. Genom partnerskapet med LSU har YAK även bildat ett tätt regionalt samarbete med vår partner i Zimbabwe, YETT. 

Aniina Karlsdottir

Programkoordinator Internationellt Utvecklingssamarbete, LSU