Youth Advocacy Process, YAP  

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Libanon

Den politiska maktdelningen mellan landets olika religiösa grupper, historien med Syrien, samt den infekterade relationen med Israel gör Libanon sårbart. Många unga libaneser har genomlevt större delen av sin uppväxt präglat av inbördeskrig, vilket lett till en oro som bitit sig fast i landet och som även skapat avbrott i utvecklingen av landet. Ungdomspolitiken är en av de politiska frågorna som drabbats allra hårdast av detta och möjligheten för ungdomsorganisationer att bedriva påverkansarbete var näst intill omöjliga under efterkommande åren. 

  

Youth Advocacy Process, YAP, samlar 34 ungdomsorganisationer från olika religiösa och politiska grupperingar i Libanon, som tillsammans arbetar för ungas rättigheter i landet. Efter tio år av aktivt politiskt påverkansarbete lyckades YAP få igenom Libanons första ungdomspolicy som genomsyrar alla politikområden och som de strävat efter länge. 

Samtidigt som YAP kommit en lång bit på vägen att förhindra unga personer bli diskriminerade genom en lag måste de jobba lika hårt, envist och aktivt för att se till att den implementeras rätt och efterföljs.  

Efter att ha gått framåt under den arabiska våren har den demokratiska utvecklingen i Libanon stannat av. Dessutom leder utvecklingen i grannlandet Syrien till en situation där en hel ungdomsgeneration saknar tillgång till sina rättigheter, eftersom libanesiska staten inte erkänner syriska flyktingars rätt att söka asyl i landet.   

YAP verkar för att erkänna och stötta landets flyktingar och bedriver ett hårt påverkansarbete tillsammans med sina medlemsorganisationer mot regeringen. Men det faktum att YAP består av ungdomsorganisationer från olika delar av samhället och spänningar inom de politiska grupperingarna i Libanon gör det svårt att bedriva frågor för flyktingar i samma forum som de driver på den nationella ungdomspolitiska utvecklingen. YAP bedriver därför två olika verksamheter, där den ena är erkänt av staten medan den andra grenen som arbetar för unga flyktingar inte alls är erkänd, vilket är ytterligare en faktor som försvårar arbetet för YAP. 

LSU har följt utvecklingen när den gått framåt och bakåt av unga personer i Libanon under en lång tid så de varit en partner till LSU ända sedan 2005. YAP bedriver ett professionellt påverkansarbete för hållbara resultat som LSU tagit många lärdomar av och fortsätter därför vara en stark strategisk partner till oss. 

 

Elias Efvergren

Programansvarig Utvecklingssamarbete, LSU