National Youth Congress, NYC

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Myanmar

Idag består en tredjedel av Myanmars befolkning av unga personer, vilket sätter de i en unik position att utveckla Myanmars framtid de kommande åren. Men på grund av rådande kontext i Myanmar är det många i olika minoritetsgrupper som missgynnas av det rådande politiska systemet. 2012 samlades över 300 unga personer i ett möte för att uttrycka sin frustration och gav tillsammans förslag på reformer för unga personer i landet. Detta möte ledde senare till att National Youth Congress, NYC, bildades, ett nätverk av representanter från olika ungdomsorganisationer från Myanmars olika regioner och delstater.  

Trots att ett första demokratiskt val på 50 år hölls i Myanmar under 2015, så är landet fortfarande under hårt styre av militären och konstitutionen ger dem rätt att stoppa lagförslag. Förenings-, åsikts- och yttrandefriheten har länge varit starkt begränsade i Myanmar. När tidigare representanter från civilbefolkningen samlats och utmanat dessa genom protester och bildande av oppositionsgrupper, har ännu strängare lagar stiftats, vilket satt sina spår i befolkningen, och som inte minst gör det ännu svårare för unga att engagera sig och för att skapa den förändring de anser att landet behöver.  

NYC har ett tydligt syfte att försöka minska på och överbrygga de rådande distanserna som finns mellan de olika etniska grupper, då den kan vara väldigt stora, speciellt bland unga ibland de olika minoritetsgrupperna, så att de kan ta större plats i utformandet av den framtida politiken. Detta gör NYC främst genom att inkludera och stimulera nätverk mellan unga personer, sprida information och utbildning där statliga institutioner inte verkar eller fungerar. Att verka för och stärka unga ledare för uppbyggnaden av ett öppet och demokratiskt Myanmar med en stark och slagkraftig ungdomsrörelse är ett tydligt mål NYC har, och 2018 var året då de äntligen kunde fira att en nationell ungdomspolicy blivit antagen, efter år av lobbying 

Samarbetet mellan NYC och LSU inleddes under 2015.

Aniina Karlsdottir

Programkoordinator Internationellt Utvecklingssamarbete, LSU